Eigen vermogen

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 13,4 miljard lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee vertoont de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal een daling van 2,2 procent. Deze daling is in zijn geheel afkomstig van onttrekkingen aan de reserves. Vergeleken met het vorige kwartaal was het eigen vermogen 5,4 miljard lager.

Eigen vermogen (mld euro)
   Eigen vermogen
2016II559,8
III569,3
IV593,4
2017I611,9
II602,9
III605,0
IV603,8
2018I598,5

De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn afkomstig van een panel van ondernemingen.