Rentabiliteit eigen vermogen

In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,9 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 1 heel procentpunt hoger. Het nettoresultaat steeg met 6,7 miljard relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 27,5 miljard toenam.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het vierde kwartaal van 2017 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,5 procentpunt hoger. Het nettoresultaat steeg met 3,1 miljard. Het (gemiddeld) eigen vermogen was met een stijging van 2 miljard nagenoeg stabiel.

Rentabiliteit eigen vermogen