Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:kenniseconomie
32 resultaten voor keyword:kenniseconomie

Pagina 1 van 2

Bedrijven geven 7,7 miljard euro uit aan R&D

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2015 bijna 7,7 miljard euro gespendeerd aan R&D

Artikelen

Bovengemiddelde groei ICT-sector

De Nederlandse ICT-sector vertoonde in de periode 2011-2015 een sterkere groei dan de economie als geheel.

Artikelen

Research en Development revisie 2019

Toelichting op de revisie van de R&D statistiek voor statistiekjaren 2013-2017.

Artikelen

Bedrijven en instellingen geven meer uit aan R&D

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 ruim 13,6 miljard euro uit aan R&D.

Artikelen

Kennis en economie 2009

Kennis en economie 2009 biedt aanknopingspunten, kennis en toetsingskaders voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en onderzoekers, die informatie zoeken over de Nederlandse kenniseconomie.

Publicaties

ICT, kennis en economie 2022

In deze twaalfde editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en...

Publicaties

Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013-2014

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

Cijfers

ICT, kennis en economie 2017

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

ICT, kennis en economie 2016

De kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT en internet, wat doen ze aan R&D en innovatie

Publicaties

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en...

Artikelen

Factsheet ICT, kennis en economie 2017

Cijfers over ICT, R&D, innovatie, sociale media

Artikelen

CBS-verkenning SDGs: startpunt van maatschappelijk debat

Vrijdag 4 november 2016 verscheen het CBS-onderzoek ‘Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland’. De meting brengt in beeld hoe ver Nederland is met de Sustainable Development Goals van de VN....

Artikelen

ICT, kennis en economie, 2011

ICT, kennis en economie is een voortzetting van de publicatiereeksen De digitale economie en Kennis en economie, zoals die tot voor kort jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek werden...

Publicaties

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Jan Tinbergen (1903–1994) als publieksvoorlichter

Jan Tinbergen (1903–1994) als publieksvoorlichter

Artikelen
Artikelen

Uitgaven aan R&D 4 procent hoger in 2018

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 16,7 miljard euro uit aan Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo...

Artikelen

Een leven lang leren met cursussen en lange opleidingen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Jong CBS talent wint innovatieprijs

Hij is een innovator pur sang, aldus het juryrapport. En daarom won Quinten Meertens, die sinds september 2015 als statistisch onderzoeker bij CBS werkt, de innovatieprijs van de directie Economie,...

Artikelen

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Artikelen
Artikelen
Artikelen

7 procent bedrijven gebruikt robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

Artikelen

R&D-uitgaven ruim 18 miljard euro in 2020

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2020 bijna 18,4 miljard euro uit aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van ruim een half...

Artikelen