ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Sociale media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 89 65 35 19
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 88 62 31 14
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 93 39 26 22
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 90 62 29 17
19-21 Raffinaderijen en chemie 97 54 35 20
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 97 61 28 20
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 91 51 17 11
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 96 65 33 18
28 Machine-industrie 97 65 20 18
29-30 Transportmiddelenindustrie 94 59 20 11
31-33 Overige industrie en reparatie 86 55 27 12
D-E Energie, water, afvalbeheer 91 61 43 27
41-42 B&U en wegenbouw 91 56 38 17
43 Gespecialiseerde bouw 86 52 29 17
45 Autohandel en -reparatie 93 75 29 13
46 Groothandel en handelsbemiddeling 93 64 30 20
47 Detailhandel (niet in auto’s) 83 68 33 24
H Vervoer en opslag 81 46 30 26
55 Logiesverstrekking 90 84 34 22
56 Eet- en drinkgelegenheden 84 73 18 14
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 95 88 48 34
61 Telecommunicatie 90 84 53 44
62-63 IT- en informatiedienstverlening 93 84 67 31
6419-6492 Banken 91 54 40 24
651-652 Verzekeringen 97 76 47 39
6612-6619 Financiële advisering 87 70 43 20
68 Verhuur en handel van onroerend goed 90 76 50 10
69-70 Juridisch en managementadvies 93 72 58 18
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 92 71 44 14
72 Research 94 72 48 30
73 Reclamewezen en marktonderzoek 90 82 58 27
74-75 Overige professionele diensten 90 74 45 23
77 Verhuur van roerende goederen 92 71 29 27
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 80 61 40 13
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 95 84 46 30
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 87 64 33 12
86 Gezondheidszorg 90 59 37 19
87-88 Verzorging en welzijn 96 71 49 11
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 97 65 24 18
69-71 Management- en technisch advies 93 72 54 17
73-75 Reclame, design, overige diensten 90 79 53 25
ICT-sector 94 81 63 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2016. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2015. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.

Cloud-diensten
Het gebruik van cloud computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.


Cloud-diensten gebruikt
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.