ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) 3D-printing Uitgevoerd (% van bedrijven) Robotica Gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Incident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Kosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 76 94 49 5 7 22 48 21 24 46
10 of meer werkzame personen C Industrie 62 96 41 11 29 18 47 21 24 39
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 83 95 53 6 3 38 54 27 26 42
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 73 94 42 3 3 17 52 27 22 49
10 of meer werkzame personen G Handel 65 93 46 4 6 24 50 22 29 45
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 70 90 45 1 3 20 46 21 21 42
10 of meer werkzame personen I Horeca 43 93 32 0 1 18 34 12 14 53
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 96 76 4 1 38 52 21 24 46
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 94 94 61 2 1 37 61 29 20 48
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 96 89 60 0 0 12 57 16 10 42
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 97 68 8 5 26 53 23 23 45
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 89 47 1 2 20 44 18 21 45
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 87 97 59 4 1 15 51 20 35 57
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 64 93 43 3 4 22 46 20 25 47
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 84 93 59 5 4 23 49 21 22 45
10 of meer werkzame personen ICT-sector 98 96 74 5 1 34 55 22 26 44
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 72 93 46 4 5 18 46 19 21 45
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 53 96 36 9 22 12 43 19 18 39
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 64 94 38 5 3 25 56 28 16 33
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 66 93 38 2 2 13 50 26 19 47
10 tot 50 werkzame personen G Handel 75 93 43 4 5 21 48 21 27 44
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 66 87 40 1 2 13 44 19 14 39
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 47 93 31 0 1 16 32 11 14 54
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 95 75 4 0 35 51 20 22 46
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 94 56 3 0 27 56 26 13 45
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 91 87 52 0 0 7 54 11 9 40
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 97 66 7 3 22 51 22 21 45
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 68 87 44 1 2 17 42 16 20 45
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 97 52 5 0 11 43 15 31 56
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 68 92 40 3 4 19 44 18 22 46
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 83 93 57 5 3 20 47 20 20 45
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 96 72 4 1 31 54 21 24 45
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 74 96 59 6 13 31 56 26 33 46
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 64 97 48 14 45 29 55 27 36 37
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 70 95 74 5 2 47 53 20 37 49
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 75 99 59 6 3 33 62 28 39 63
50 tot 250 werkzame personen G Handel 74 95 57 5 8 33 58 25 41 49
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 64 99 61 1 4 33 52 28 39 51
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 36 93 38 1 0 33 47 18 10 36
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 98 81 8 1 50 55 26 26 41
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 98 63 0 2 50 72 33 23 42
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 94 86 0 0 24 70 32 13 49
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 98 78 10 11 44 60 25 33 46
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 94 50 2 2 22 45 23 23 45
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 96 74 2 1 15 66 31 35 52
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 67 96 56 3 6 33 55 25 37 48
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 95 61 5 5 30 51 24 27 46
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 97 99 81 10 2 45 58 26 30 40
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 78 98 78 9 15 49 63 32 49 59
250 en meer werkzame personen C Industrie 64 99 79 20 48 50 54 25 56 51
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 89 100 84 14 7 84 51 37 57 77
250 en meer werkzame personen F Bouwnijverheid 79 97 82 16 14 56 70 38 38 56
250 en meer werkzame personen G Handel 52 95 72 6 10 52 58 30 52 71
250 en meer werkzame personen H Vervoer en opslag 74 98 77 5 16 73 62 33 43 45
250 en meer werkzame personen I Horeca 40 97 60 3 4 48 52 22 32 47
250 en meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 100 83 7 4 70 57 32 41 60
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 94 92 84 0 2 67 69 42 51 67
250 en meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 100 100 0 0 51 68 51 25 59
250 en meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 97 87 26 17 59 68 41 43 59
250 en meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 82 98 67 1 3 36 58 24 30 48
250 en meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 87 99 84 6 6 35 75 37 60 68
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 58 96 72 6 11 58 58 30 48 61
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 85 98 73 9 7 43 61 30 34 51
250 en meer werkzame personen ICT-sector 98 100 84 14 9 64 61 34 54 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer.
Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Cloud-diensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Cloud-diensten gebruikt
3D-printing
3D-printen, ook wel Additive Manufacturing genoemd verwijst naar het gebruik van speciale printers, hetzij door de onderneming zelf of door gebruik te maken van 3D-afdrukservices van andere bedrijven, voor het creëren van driedimensionale fysieke objecten met behulp van digitale technologie.
Uitgevoerd
Gebruik gemaakt van 3D-printen?
Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, herprogrammeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Gebruikt
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de ICT-veiligheidsincidenten in 2017 voor in het bedrijf.
Incident opgetreden
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2017.
Kosten gehad aan ICT-incident
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2017.
Facturen
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2017 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.


E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2017 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.