ICT, kennis en economie 2016

Omslag ICT, Kennis en Economie 2016
ICT, kennis en economie 2016 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast veel cijfers over ICT, komen ook innovatie en R&D uitgebreid aan bod.
In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de recentste cijfers over hoe bedrijven en particulieren ICT en internet gebruiken. Ook research en development (R&D) en innovatie bij Nederlandse bedrijven komen uitvoerig aan bod. Dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken bevat deze overzichtspublicatie ook uitgebreide informatie over de telecominfrastructuur in Nederland, en veel internationale vergelijkingen.