7 procent bedrijven gebruikt robots

© Hollandse Hoogte / Image Source Ltd RF
In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’.
[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/3004679312054e79bb257d112b904c1d]
De cijfers komen uit een enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie; de landbouw valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Industrie: 3 op de 10 bedrijven zetten robots in

In de industrie zette 29 procent van de bedrijven een industriële of service robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13 procent). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots in het bedrijfsproces.

In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen (onderdeel van de bedrijfstak Advies en onderzoek) zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen.

Effect op banen bij ingebruikname robots bedrijven, 2018
BedrijfstakMeer banen ontstaan dan verdwenen (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
Meer banen verdwenen dan ontstaan (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
Geen effect (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
Totaal115
Industrie4322
Advies en onderzoek113
Researchinstellingen507
Handel114
Energie & water003
Bouw102
Transport002
Overige dienstverlening101
Gezondheidszorg001
Horeca001
ICT-sector100
Informatie en communicatie000
Financiële instellingen000
Onroerend goed000


Bij middelgrote bedrijven – met 100 tot 250 werkzame personen - kwam robotica het vaakst voor (18 procent). Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen zette 4 procent een industriële of service robot in.

Helft bedrijven maakt gebruik van cloud

In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35 procent van de bedrijven. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35 procent van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

Gebruik cloud-diensten
Soort cloud-diensten2018 (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
2016 (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
Totaal cloud-diensten4935
Database hosting3523
Bestanden opslaan (als cloud-dienst)3523
E-mail (als cloud-dienst)3321
Software voor boekhouding2920
Office software2717
Software klantinformatiebeheer2315
Rekenkracht voor software bedrijf127

Grotere bedrijven maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van de cloud dan kleinere bedrijven. Van de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen gebruikte 78 procent cloud-diensten. Bij 46 procent van de bedrijven van tien tot vijftig werkzame personen was dat het geval. Vooral bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie gebruikten cloud-diensten. In de horeca maakten veel minder bedrijven gebruik van cloud-computing: 1 op de 3 bedrijven.

3D-printing bij 5 procent bedrijven

In 2017 werd door 5 procent van de bedrijven gebruikgemaakt van 3D-printen. Met name researchinstellingen gebruikten 3D-printing. Bijna 1 op de 5 bedrijven zette 3D-printers in. Ook bij bedrijven in de industrie werd relatief veel aan 3D-printing gedaan (11 procent van de bedrijven). Bij grote bedrijven – met meer dan 500 werkzame personen – maakte 1 op de 10 bedrijven gebruik van een 3D-printer, terwijl dit 3 procent bedroeg bij bedrijven met tien tot twintig werkzame personen.

Gebruik 3D-printing, 2017
Bedrijfstak3D-printing uitgevoerd (% bedrijven met 10
of meer werkzame personen)
Totaal5
Bedrijfstak
Advies en onderzoek8
Researchinstellingen19
Industrie11
Energie & water6
ICT-sector5
Informatie en communicatie4
Handel4
Gezondheidszorg4
Bouw3
Financiële instellingen2
Transport1
Overige dienstverlening1
Horeca0
Onroerend goed0
Bedrijfsomvang
10 tot 20 werkzame personen3
20 tot 50 werkzame personen5
50 tot 100 werkzame personen6
100 tot 250 werkzame personen7
250 tot 500 werkzame personen9
500 of meer werkzame personen10


Het merendeel van de bedrijven dat gebruikmaakte van 3D-printing deed dat om prototypes of modellen te maken. Het maken van modellen voor intern gebruik met behulp van een 3D-printer komt vooral voor bij researchinstellingen. Voor 17 procent van alle researchinstellingen was dit de reden om gebruik te maken van een 3D-printer.