Research en Development revisie 2019

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Toelichting op de revisie van de R&D statistiek voor statistiekjaren 2013-2017.
In 2019 is de R&D statistiek vanaf het statistiekjaar 2013 tot heden gereviseerd. Dit document bevat een toelichting op de doorgevoerde wijzigingen en de gevolgen hiervan voor de gepubliceerde cijfers.