Zoekresultaten

88 resultaten voor keyword:invoer van goederen
88 resultaten voor keyword:invoer van goederen

Pagina 3 van 4

Nederlandse goederenimport uit Filipijnen voorbij 1 mld euro

In 2012 bedroeg de Nederlandse importwaarde van goederen uit de Filipijnen voor het eerst meer dan 1 miljard euro. Ook in het eerste halfjaar van 2013 lag deze importwaarde met 504 miljoen euro weer...

Artikelen

Uitvoer licht gestegen

In het tweede kwartaal van 2013 was de uitvoer van goederen en diensten 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen blijft ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 30

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, inkomen en bestedingen, internationale handel

Artikelen

Groei uitvoer houdt aan

In het vierde kwartaal van 2012 was de uitvoer van goederen en diensten 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 4,4 procent. De uitvoer van diensten nam toe met 1,9...

Artikelen

Roemenië: invoer stijgt met een kwart

In 2011 is de Nederlandse invoer van goederen uit Roemenië met bijna 25 procent gestegen naar een recordhoogte van 1,2 miljard euro. De invoer van oliehoudende zaden droeg hier in belangrijke mate...

Artikelen

Ierland: importgroei zet door

De groei van de goedereninvoer uit Ierland heeft zich in 2011 voortgezet. Er werd voor 4,6 miljard euro aan goederen ingevoerd. Dit is 15 procent meer dan in 2010. Toen bedroeg de importstijging...

Artikelen

Zweden: invoer stijgt meer dan gemiddeld

De Nederlandse goedereninvoer uit Zweden is in 2011 met 18 procent gestegen tot 6,2 miljard euro. Dit is fors meer dan de totale Nederlandse invoerstijging van 10 procent. Er werden vooral meer...

Artikelen

Australië: aandeel in goedereninvoer iets toegenomen

De Nederlandse goedereninvoer uit Australië is in 2011 met 68 procent gestegen tot 0,9 miljard euro. Hierdoor is het aandeel van Australië in de Nederlandse goedereninvoer in 2011 iets toegenomen tot...

Artikelen

Thailand: minder invoer in 2011

De invoer van goederen uit Thailand is in 2011 met 6 procent in waarde afgenomen tot 2,7 miljard euro. De uitvoer steeg, in vergelijking met 2010, met 10 procent en bereikte een waarde van 0,9...

Artikelen

Japan: invoer vooral machines

De Nederlandse invoer van goederen uit Japan bestond in 2011 voor 70 procent uit machines en vervoermaterieel. De invoerwaarde van deze machines bedroeg in 2011 ruim 7 miljard euro.

Artikelen

Nigeria: ruwe aardolie stuwt invoer omhoog

In 2011 is de invoer van goederen uit Nigeria met 40 procent gestegen tot 2,9 miljard euro. Dit komt vooral door een toename van de import van ruwe aardolie.

Artikelen

Uitvoer groeit niet verder

In het vierde kwartaal van 2011 was er geen groei van de uitvoer van goederen en diensten ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van goederen daalde met 0,9 procent, terwijl die van diensten...

Artikelen

Roemenië: lichte daling invoer

De invoer van goederen uit Roemenië is in 2010 met 2 procent gedaald in vergelijking met 2009. Deze daling staat haaks op de totale Nederlandse invoerstijging uit de EU van 16 procent. De ingevoerde...

Artikelen

India: invoer fors in de plus

De invoer van goederen uit India is in 2010 fors toegenomen. Door de import van een grote hoeveelheid gasolie en een flinke toename van de invoer van elektrische apparaten en...

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Taiwan: eerste handelsoverschot sinds 1968

De Nederlandse goedereninvoer uit Taiwan is in 2010 met 31 procent gestegen tot 2,4 miljard euro. Deze stijging volgt na vijf achtereenvolgende jaren van dalingen. De export steeg met 91 procent tot...

Artikelen

Tsjechië: aandeel in handel 1,4 procent

Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de invoer van goederen uit Tsjechië elk jaar gestegen. Ook tijdens de recessie nam de goedereninvoer toe. In 2010 bedroeg de invoer 4,5 miljard...

Artikelen

Spanje: handelsoverschot ruim 5 miljard euro

Nederland heeft in 2010 voor 7 miljard euro aan goederen uit Spanje ingevoerd. Dit is een stijging van 46 procent ten opzichte van 2009. De uitvoer naar Spanje steeg met 18 procent tot 12,4 miljard...

Artikelen

China: explosieve toename invoer

De Nederlandse goedereninvoer uit China is in 2010 explosief gestegen. Er werd voor 31 miljard euro ingevoerd. Dit is 41 procent meer dan in 2009. Sinds 2000 is de invoer uit China niet meer zo fors...

Artikelen

Portugal: goederenhandel in 2010 flink gestegen

In 2010 is de invoer van goederen uit Portugal met 33 procent toegenomen ten opzichte van 2009 tot 1,4 miljard euro. De uitvoerwaarde steeg met 14 procent tot 2,7 miljard euro. Het overschot op de...

Artikelen

Exportgroei blijft hoog

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 8 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden rond het...

Artikelen

Nationale rekeningen 2009

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Aanhoudende krimp economie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,4 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De krimp is nog groter dan die in het eerste kwartaal (-4,5...

Artikelen

Nederland exporteert steeds meer naar de andere Benelux-landen

In september bestaat de Benelux 65 jaar. De Nederlandse goederenhandel met de andere Benelux-landen is in de periode 1946-2008 sterk gestegen.

Artikelen
Artikelen