Groei uitvoer houdt aan

In het vierde  kwartaal van 2012 was de uitvoer van goederen en diensten 3,9  procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 4,4 procent. De uitvoer van diensten nam toe met 1,9 procent. De invoer van goederen en diensten was 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer van goederen groeide met 4,8 procent, die van diensten nam met 2,7 procent toe.

Wederuitvoer groeit sterk

Met name de uitvoer van aardgas, aardolieproducten en chemische producten nam in het vierde kwartaal sterk toe. De uitvoer van Nederlandse productie groeide in het vierde kwartaal licht met 0,5 procent, na een krimp in het derde kwartaal. De wederuitvoer steeg met 8,3 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is de uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan de wederuitvoer.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

 Ontwikkeling internationale handel in goederen
Ruilvoet verslechterd

In het vierde  kwartaal van 2012 nam de gemiddelde invoerprijs van goederen met 2,0 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde uitvoerprijs van goederen steeg met 1,4 procent en daarmee trad er een ruilvoetverslechtering op van 0,6 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.