Uitvoer licht gestegen

In het tweede kwartaal van 2013 was de uitvoer van goederen en diensten 1,1  procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen blijft ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van diensten nam toe met 5,2 procent. De invoer van goederen en diensten was 0,2 procent lager dan een jaar eerder. De invoer van goederen daalde met 1,3 procent en de invoer van diensten nam met 4,1 procent toe. Het handelssaldo is gestegen met  13,5 procent.

Uitvoer Nederlands product daalt

De uitvoer van Nederlandse goederen daalde in het tweede kwartaal  met 2,2 procent, na een daling van 1,2 procent in het vorige kwartaal. De wederuitvoer steeg met 2,1 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die in Nederland worden ingeklaard door een Nederlandse ingezetene en die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is de uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan de wederuitvoer.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ruilvoet verbeterd

In het tweede kwartaal van 2013 nam de invoerprijs van goederen met 1,5 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitvoerprijs van goederen daalde met 1,0 procent en daarmee trad er een ruilvoetverbetering op van 0,5 procent. 

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.