Roemenië: invoer stijgt met een kwart

In 2011 is de Nederlandse invoer van goederen uit Roemenië met bijna 25 procent gestegen naar een recordhoogte van 1,2 miljard euro. De invoer van oliehoudende zaden droeg hier in belangrijke mate aan bij. De export naar Roemenië is in 2011, in vergelijking met 2010, met 7 procent toegenomen tot 1,6 miljard euro. Sinds de toetreding van Roemenië tot de EU in 2007 is de invoer met 130 procent in waarde gestegen. De uitvoer steeg slechts met 13 procent.

Handel met Roemenië

2012-roemenie-2011-g1

Invoer oliehoudende zaden verdubbeld

De invoer uit Roemenië is in 2011 met 228 miljoen euro in waarde gestegen. Oliehoudende zaden dragen voor ruim een derde bij aan deze toename. De invoer van oliehoudende zaden is in 2011 verdubbeld vergeleken met 2010. Er werd voor 166 miljoen euro aan vooral zonnebloempitten en kool- en raapzaad geïmporteerd.

Aandeel machines in invoer afgenomen

De invoer van machines is in 2011 met 14 procent gestegen tot 0,6 miljard euro. Vooral de invoer van televisies (+44 procent) nam sterk toe. Auto’s en sleepboten werden minder uit Roemenië geïmporteerd. Het aandeel van machines en vervoermaterieel in de totale Nederlandse invoer uit Roemenië lag in 2011 op 48 procent. In 2010 was dit nog 52 procent. 

Invoer machines uit Roemenië

2012-roemenie-2011-g2

Export met 7 procent gestegen

De uitvoer van machines en vervoermaterieel naar Roemenië is in 2011 met 7 procent gestegen. Ook de totale Nederlandse export naar Roemenië steeg 7 procent. Er werden onder andere meer vrachtauto’s en wegtractors uitgevoerd. Tevens gingen er meer kantoormachines en telecommunicatietoestellen naar Roemenië.

Wiel Packbier

Bron: StatLine