Uitvoer groeit niet verder

In het vierde kwartaal van 2011 was er geen groei van de uitvoer van goederen en diensten ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van goederen daalde met 0,9 procent, terwijl die van diensten steeg met 3,5 procent. Ook de invoer kromp ten opzichte van een jaar eerder, met 0,1 procent. De goedereninvoer daalde met 0,3 procent, terwijl de diensteninvoer juist steeg met 0,8 procent.

De uitvoer van Nederlandse goederen daalde met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee kwam er een einde aan de groei van de voorgaande kwartalen in 2011. De wederuitvoer liet een geringe stijging zien van 0,8 procent. Het afnemende groeitempo van de wederuitvoer hangt samen met afnemende groei van de wereldhandel. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan wederuitvoer.

In tegenstelling tot het vorige kwartaal daalde de uitvoer naar EU-landen. De uitvoer naar landen buiten de EU nam wel toe. Bij de invoer is het beeld omgekeerd. 

Internationale handel in goederen

Internationale handel in goederen