Tsjechië: aandeel in handel 1,4 procent

Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de invoer van goederen uit Tsjechië elk jaar gestegen. Ook tijdens de recessie nam de goedereninvoer toe. In 2010 bedroeg de invoer 4,5 miljard euro. Dit is 20 procent meer dan in 2009. 

Uitvoer herpakt stijgende lijn

De uitvoer naar Tsjechië is in 2010, na een teruggang in 2008 en 2009, met 39 procent gestegen tot 5,3 miljard euro. Het aandeel van Tsjechië in zowel de totale in- als uitvoer is 1,4 procent. Na Polen is Tsjechië de belangrijkste handelspartner van de tien nieuwe lidstaten die in mei 2004 zijn toegetreden.

Handel met Tsjechië

2011-tsjechie-g1

Invoer: telecommunicatie en auto’s

Ruim driekwart van de invoer uit Tsjechië in 2010 heeft betrekking op machines en vervoermaterieel. Binnen deze categorie zijn toestellen voor telecommunicatie en auto’s het belangrijkst. Voor beide producten staat Tsjechië in de top-5 van belangrijkste leveranciers. Met een aandeel van 8,3 procent is Tsjechië bij telecommunicatie goed voor een vierde plaats.

Aandeel invoer telecommunicatietoestellen enkele landen, 2010

2011-tsjechie-g2

Verdubbeling invoer nieuwe personenauto’s

Uit Tsjechië werden in 2010 ruim 51 duizend nieuwe personenauto’s ingevoerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009. Met dit aantal staat Tsjechië op de vijfde plaats voor wat betreft belangrijkste autoleveranciers.

Invoer nieuwe personenauto’s, 2009-2010

2011-tsjechie-g3

Uitvoer: machines

In 2010 bestond de uitvoer van goederen naar Tsjechië voor ruim 60 procent uit machines. Computers, printers en bijbehorende onderdelen worden het meest uitgevoerd. In 2010 was hier bijna 2 miljard euro mee gemoeid. Vooral onderdelen behorende bij computers en printers, die bijna een kwart van de totale uitvoer uitmaken, doen het goed. Tsjechië is hiermee de belangrijkste afnemer van deze onderdelen.

Wiel Packbier
Bron: StatLine