Australië: aandeel in goedereninvoer iets toegenomen

De Nederlandse goedereninvoer uit Australië is in 2011 met 68 procent gestegen tot 0,9 miljard euro. Hierdoor is het aandeel van Australië in de Nederlandse goedereninvoer in 2011 iets toegenomen tot 0,3 procent. De uitvoer naar Australië bedroeg 1,8 miljard euro. Dit is 28 procent meer dan in 2010. Het aandeel in de uitvoer bleef met 0,4 procent onveranderd in vergelijking met 2010.

Invoer oliehoudende zaden en vruchten fors toegenomen

De invoer van oliehoudende zaden en vruchten uit Australië fluctueert enorm. In 2009 had bijna een kwart van de invoer uit Australië betrekking op oliehoudende zaden en vruchten. In 2010 was dit nog slechts 4 procent. In 2011 is dit aandeel weer gestegen tot 30 procent en vertegenwoordigde een waarde van 273 miljoen euro. Het gaat hier vooral om kool- en raapzaad. 

Meer steenkool ingevoerd

De waarde van de ingevoerde steenkool uit Australië is in 2011 met 68 procent gestegen tot 142 miljoen euro. De ingevoerde hoeveelheid steeg met 26 procent tot 700 miljoen kilogram. Het gaat hier om cokeskolen. De gemiddelde prijs per kilo steeg van 15 naar 20 eurocent.

Invoer uit Australië

2013-australie-2011-g1

Uitvoer: 400 miljoen euro meer

De uitvoer naar Australië is in 2011 met 400 miljoen euro toegenomen tot 1,8 miljard euro. Driekwart van deze stijging kwam tot stand doordat er meer machines (+30 procent) en medicinale en farmaceutische producten (+78 procent) zijn geëxporteerd. 

Uitvoer naar Australië

2013-australie-2011-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine