Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019
© Universiteit Leiden
In de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’ presenteren het CBS en de Universiteit Leiden een analyse van inkomens- en verdelingsvraagstukken op basis van een consistent gemaakte reeks inkomensgegevens. Behalve voor inkomensongelijkheid is er aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het inkomen, de belastingdruk, de koopkrachtontwikkeling, de ontwikkeling van het armoederisico, topinkomens en de inkomensverschillen tussen generaties.

De bijna acht miljoen huishoudens in Nederland hebben niet allemaal hetzelfde inkomen, en voor de meesten verandert het van jaar op jaar. Ontwikkelingen in deze inkomensverschillen kunnen alleen zuiver vastgesteld worden met een consistente datareeks. Het CBS beschikt over inkomensgegevens vanaf 1977, maar door de overstap naar een nieuw belastingstelsel in 2001 zit er een trendbreuk in de inkomensgegevens. De cijfers van voor en na de stelselwijziging zijn daardoor niet goed met elkaar te vergelijken. In samenwerking met de Universiteit Leiden zijn de inkomensgegevens over alle jaren consistent gemaakt waarmee nu lange tijdreeksen van de diverse onderwerpen van de Inkomensstatistiek kunnen worden samengesteld. De herziene microdatabestanden zijn beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoekers via de remote access faciliteit van het CBS.

Naast de volledige publicatie is er een samenvatting beschikbaar (Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht) en een methodologische verantwoording (Herziening van de Inkomensstatistiek, 1977-2011). Daarnaast is op de website van de Universiteit van Leiden meer informatie over dit project vindbaar, waaronder de onderliggende tabellen van de in het boek gepubliceerde figuren en cijferopstellingen.