Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:huishoudinkomen
90 resultaten voor keyword:huishoudinkomen

Pagina 3 van 4

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

Bijna 8 procent van de leerlingen in groep 8 (13 duizend) kreeg in 2016/’17, na de eindtoets, een hoger schooladvies dan het eerste advies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog...

Artikelen

Grootste aantal miljonairs sinds 2006

Op 1 januari 2016 telde Nederland 112 duizend miljonairshuishoudens, het grootste aantal sinds 2006. Zij hebben een vermogen van tenminste 1 miljoen euro. Miljonairs zijn naar verhouding ouder en...

Artikelen

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Artikelen

Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag met 64 duizend tot 882 duizend. De groei had uitsluitend betrekking op dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra.

Artikelen

Meten van inkomen en inkomensongelijkheid

Beschrijving van hoe het CBS de inkomensongelijkheid in Nederland meet

Artikelen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Nederlands economie raakt in 2017 op stoom

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent, de hoogste groei na 2007.

Artikelen

Pleidooi voor consistente inkomensongelijkheidcijfers

Er is veel maatschappelijk debat over inkomensongelijkheid. Is deze op de langere termijn nu wel of niet toegenomen?

Artikelen

Naturalisatie vergroot kansen migrant

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

Artikelen

Inkomensstijging huishoudens in 2017

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2017 met 1,5 procent gestegen.

Artikelen

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Een publicatie waarbij naast de verschillende financiële facetten ook de armoede problematiek aan bod komt.

Publicaties

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Huishoudens uit vluchtelinglanden hebben vaak ook langdurig een laag inkomen

Artikelen

Ruim helft zzp’ers heeft ook andere inkomensbron

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp’ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens in het derde kwartaal van 2017

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal met 2,1 procent gestegen.

Artikelen

Inkomen huishoudens stijgt met 2,1 procent

Het totaal reëel beschikbaar inkomen van alle huishoudens samen steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 2,1 procent.

Artikelen

Inkomen huishoudens stijgt met 1,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 met 1,4 procent gestegen.

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen