Ruim helft zzp’ers heeft ook andere inkomensbron

© ANP
Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp’ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten, zoals loon, pensioen of een uitkering. Ruim zes op de tien zzp’ers haalden wel hun hoofdinkomen uit ondernemerschap, voor de overige zzp’ers was het zzp-schap een bijverdienste. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Zzp'ers naar belang van zzp-inkomen, 2016

 Ruim 650 duizend zzp’ers hebben alleen een zzp-inkomen. Daarmee verdienen ze in doorsnee 28 duizend euro per jaar. Voor zo’n 256 duizend zzp’ers is het inkomen uit hun ondernemerschap de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Het doorsnee zzp-inkomen van deze zelfstandigen bedroeg bijna 20 duizend euro, met 6,7 duizend euro aan andere inkomsten, ofwel neveninkomen.

Pensioenuitkering grootste neveninkomen

Van de zzp’ers met neveninkomen hadden degenen met pensioen niet alleen het hoogste zzp-inkomen (23,5 duizend euro), maar ook de hoogste neveninkomsten. In doorsnee ontvingen zij 10 duizend euro aan pensioen. De zzp’ers met bijverdiensten uit loon verdienden 6 duizend euro naast 16,7 duizend euro aan zzp-inkomen.

Zzp-inkomen als hoofdinkomen, 2016
 Mediaan zzp-hoofdinkomen (1 000 euro)Mediaan neveninkomen (1 000 euro)
Totaal zzp-hoofdinkomen en neveninkomen25,40,0
Zzp-hoofdinkomen, geen neveninkomen28,00,0
Zzp-hoofdinkomen, wel neveninkomen19,96,7
Neveninkomen werknemer16,76,0
Neveninkomen pensioen23,510,0
Neveninkomen uitkering19,85,8
Neveninkomen scholier/student19,52,6

Vooral werknemers verdienen bij als zzp’er

Voor 548 duizend personen was het zzp-inkomen een bijverdienste. Het zijn vooral werknemers die naast hun loon extra inkomen vergaren als zzp’er. Van de ruim 6,2 miljoen werknemers in 2016 waren dat er bijna 330 duizend (5,3 procent). Met hun ondernemerschap verdienden zij in doorsnee 1,9 duizend euro per jaar bij.

Ruim 138 duizend mensen vulden hun pensioen aan met in doorsnee 2,8 duizend euro aan zzp-inkomen. Dit komt neer op 4,5 procent van alle gepensioneerden. Daarnaast waren er 46 duizend
uitkeringsontvangers die in doorsnee 1,4 duizend euro per jaar bijverdienden als zzp‘er. Het verdiende zzp-inkomen wordt verrekend met de ontvangen uitkering.

Zzp-inkomen als neveninkomen, 2016
 Mediaan zzp-inkomen (1 000 euro)Mediaan hoofdinkomen (1 000 euro)
Totaal hoofdinkomen en zzp-neveninkomen2,027,0
Hoofdinkomen werknemer1,932,5
Hoofdinkomen pensioen2,826,0
Hoofdinkomen uitkering1,416,7
Hoofdinkomen scholier/student1,23,8

Zzp-inkomen in bouw is meestal het hoofdinkomen

De mate waarin het zzp-inkomen bepalend is voor het gehele inkomen van de zzp’er verschilt per bedrijfstak. Bij negen op de tien zzp’ers in de bouw is het zzp-inkomen het belangrijkste inkomen; bij zeven op de tien is het zelfs het enige inkomen. Bij zzp’ers die werkzaam zijn binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg is het zzp-inkomen in de helft van de gevallen een bijverdienste.

Werkenden met zzp-inkomen naar bedrijfstak, 2016
 Zzp-hoofdinkomen, geen neveninkomen (%)Zzp-hoofdinkomen, wel neveninkomen (%)Zzp-neveninkomen (%)
Totaal44,917,537,6
Bouwnijverheid69,120,210,7
Financiële dienstverlening61,317,920,8
Nijverheid en energie56,420,722,8
Landbouw, bosbouw en visserij49,925,424,7
Handel, vervoer en horeca49,821,229,1
Informatie en communicatie48,11437,9
Zakelijke dienstverlening47,918,333,8
Verhuur en handel van onroerend goed47,223,229,6
Cultuur recreatie en overige diensten47,220,931,9
Overheid, onderwijs en zorg33,916,349,8