Inkomensstijging huishoudens in 2017

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2017 met 1,5 procent gestegen. De inkomensgroei is nu voor het vierde jaar op rij positief. Wel is de reële groei lager dan een jaar eerder door de toegenomen inflatie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.

Reëel beschikbaar inkomen van huishoudens
 Beschikbaar inkomen (reëel) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2013-1,3
20141,4
20151,3
20162,3
20171,5

Ten opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Het aantal banen van werknemers steeg in 2017 naar 8 127 duizend banen, een toename van 2,6 procent. Ook de beloning per arbeidsjaar nam toe, met 1,0 procent. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro.

Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. In absolute zin was de groei van het beschikbaar inkomen groter dan een jaar eerder. Dat de reële ontwikkeling desondanks lager ligt komt door de toegenomen inflatie.

Bijdrage aan het reëel beschikbaar inkomen
 Inkomen uit productie-activiteiten (%-punt)Lonen van werknemers (%-punt)Netto-inkomen uit vermogen en overdrachten (%-punt)Belastingen en sociale premies (%-punt)Sociale uitkeringen (%-punt)Inflatie (prijsindex consumptie huishoudens en IZWH) (%-punt)
20130,80,6-0,3-1,51,3-2,4
20141,310-0,70,4-0,8
20150,80,60,5-0,60,1-0,2
201612,90,1-1,70,7-0,8
20172,33,9-0,3-3,50,7-1,7

Hypotheekschuld toegenomen

De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro. Voor een deel is dit het gevolg van toenemende studieschulden. Deze namen het afgelopen jaar toe met 2,8 miljard euro tot 29,7 miljard euro. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet. Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro.

De woningmarkt was in 2017 volop in beweging. Het aantal verkochte woningen nam met 12,6 procent toe ten opzichte van 2016 en ook de prijsindex van de bestaande woningen steeg met 7,6 procent. De toename van de hypotheekschuld van 8,2 miljard euro was in dit licht bezien met 1,2 procent gematigd. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, terwijl in 2012 en 2013 per saldo zelfs afgelost werd op de hypotheekschuld. Ondanks de absolute stijging van de schuld in de afgelopen jaren daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp wel. In 2012 lag deze schuldquote nog op 104 procent, eind 2017 was dit 92 procent.