Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:huishoudinkomen
90 resultaten voor keyword:huishoudinkomen

Pagina 2 van 4

Beschikbaar inkomen huishoudens 3,1 procent hoger in tweede kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002. De toename is...

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,2 procent hoger in eerste kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. De beloning van werknemers nam toe, maar deze stijging was het kleinst...

Artikelen

Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland. De statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal...

Publicaties

De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen

De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen die de eindtoets maakten. Tussen jongens en meisjes was niet veel verschil te zien Naar migratieachtergrond en sociaaleconomische...

Publicaties

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 2,4 procent hoger in 2020

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in 2020 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen steeg hiermee ondanks de coronacrisis sneller dan in 2019. Omdat de consumptieve...

Artikelen

Wat is mijn koopkracht?

Het besteedbaar inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft; in grote lijnen is het het bruto-inkomen verminderd met afgedragen premies en belastingen.

Artikelen

Huishoudens sparen ruim 4 miljard euro meer in eerste kwartaal

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van 2020 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart...

Artikelen

Beroep op spaargeld in 2020 vooralsnog niet groter dan in 2019

In april en mei 2020, tijdens de coronacrisis, gaf 3 procent van de mensen aan schulden te moeten maken, 9 procent meldde dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met...

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,6 procent hoger in 2019

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in 2019 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel de beloning van werknemers steeg (4,7 procent) als het inkomen van zelfstandigen (5,3...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2018 tussen huishoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,7 procent hoger

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van 2019 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Huishoudens verkopen al anderhalf jaar per saldo beursgenoteerde...

Artikelen

Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

Het aantal kinderen dat in een gezin woont met risico op armoede is in 2018 gelijk gebleven met 264 duizend. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag...

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel even hoog als in 2017.

Artikelen

Van alle stellen hebben mannenkoppels hoogste inkomen

Van alle geregistreerd samenwonende stellen (inclusief gehuwden) hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen, dit is 15 duizend euro hoger dan dat van heterostellen. De inkomens...

Artikelen

Koopkracht groeide 0,3 procent in 2018

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013.

Artikelen

Consumptie blijft achter bij economische groei

De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Huishoudens losten meer af op hun hypotheken, en de consumptieprijzen stegen sterker dan de prijzen van...

Artikelen

Vergoeding kinderopvangtoeslag stijgt in 2019

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2017

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2017 tussen huihoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Artikelen

Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel huishoudens met een armoederisico was daarmee 8,2 procent.

Artikelen

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Meer dan de helft van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner...

Artikelen

Inkomensongelijkheid Saba laagste Caribisch Nederland

Saba kende van alle eilanden van Caribisch Nederland de minste inkomensongelijkheid in 2016. De inkomens op Sint Eustatius verschilden het meest. Bonaire nam een tussenpositie in.

Artikelen