Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

Vrouw met kind aan tafel achter laptop
© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt nagegaan wat de inkomensverhouding is binnen paren voordat er kinderen waren en hoe deze verandert na de gezinsvorming.
Een vergelijking tussen werkende ouders die in 2005 en ouders die in 2013 hun eerste kind kregen laat zien dat er weinig is veranderd in het inkomensaandeel van vrouwen in het gezinsinkomen vóór de geboorte van dat eerste kind. Wel is het inkomensaandeel van vrouwen na de geboorte van hun eerste kind in 2013 groter dan in 2005. Naarmate het inkomensaandeel voor geboorte groter was, zijn vrouwen na de geboorte bovendien vaker werkzaam en dragen zij dan meer bij aan het gezinsinkomen. Deze samenhangen zijn sterker in het recentere cohort jonge ouders en onder stellen met een hoogopgeleide moeder.