Zoekresultaten

134 resultaten voor keyword:hernieuwbare energie
134 resultaten voor keyword:hernieuwbare energie

Pagina 4 van 6

Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom

Energiebedrijf RWE Essent en Westermeerwind bouwen een windpark op land en in het water van het IJsselmeer.

Artikelen

Economische indicatoren energievoorziening

Beschrijving hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 6 van de NEV 2016 zijn afgebakend.

Artikelen

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen

Op veel vlakken gaat het goed met de SDGs, maar er zijn ook zorgpunten.

Artikelen

Milieusector in Nederland

Wat is het economisch belang van de milieusector?

Artikelen

NEV 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2015

De ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.

Artikelen
Artikelen

Wind steeds belangrijker voor productie van hernieuwbare elektriciteit

De opwekking van elektriciteit door windmolens is vorig jaar met bijna 20 procent gegroeid. In 2015 werd daarmee ruim de helft van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens.

Artikelen

Nationale Energie Verkenning 2015: Energie in Nederland op een kantelpunt

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de...

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2014

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2014 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2014.

Publicaties

Sterke groei aandeel hernieuwbare energie

In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in...

Artikelen

Haalbaarheidsstudie prijswaarneming GVO's

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om prijzen waar te nemen van Garanties van Oorsprong (GVO’s) voor Nederlandse windenergie. GVO’s zijn certificaten die zijn verbonden aan de productie van...

Artikelen

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2013

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en...

Publicaties

Belang hernieuwbare energie in 2013 niet toegenomen

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is evenveel als in 2012.

Artikelen

Nederland presteert bovengemiddeld op thema's Europa 2020

Nederland presteert relatief goed op de beleidsthema’s van de Europa 2020-strategie. Op het terrein van armoede en sociale uitsluiting, werkgelegenheid, Research & Development (R&D) en...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2012

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012.

Publicaties

Aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk gebleven

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 was 4,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de 4,3 procent uit 2011.

Artikelen

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS...

Artikelen
Artikelen

Monitor topsectoren (eerste meting)

Rapport met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset van de eerste meting van de Monitor topsectoren. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2011

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2011 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2011.

Publicaties

Toename verbruik hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie en een...

Artikelen