Aandeel hernieuwbare energie daalt

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik daalde van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Dit komt enerzijds doordat het totale verbruik van energie is gestegen en anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer.

Aandeel hernieuwbare energie in eindverbruik naar toepassing

Aandeel hernieuwbare energie in eindverbruik naar toepassing

Totale energieverbruik gestegen

Het totale energetische eindverbruik steeg in 2010 met 7 procent ten opzichte van 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt. Daarentegen werd er minder hernieuwbare energie verbruikt en nam het aandeel in het totale verbruik dus af.

De stijging van het totale energieverbruik is toe te schrijven aan de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel. Het verbruik van hernieuwbare energie wordt slechts beperkt beïnvloed door deze twee factoren. 

Afname verbruik biobrandstoffen voor wegverkeer

Het aandeel hernieuwbare energie daalde ook door een lager verbruik van biobrandstoffen in het wegverkeer. In 2009 was vervoer nog goed voor 18 procent van alle eindverbruik van hernieuwbare energie. In 2010 liep dit terug tot 11 procent.

In 2007 werden leveranciers van motorbrandstoffen verplicht om biobrandstoffen te leveren. Het gaat daarbij vooral om het bijmengen van biobrandstoffen in gewone benzine en diesel.

Aandeel biobrandstoffen in wegverkeer

Aandeel biobrandstoffen in wegverkeer

Reinoud Segers

Bronnen: