Nederland presteert bovengemiddeld op thema's Europa 2020

Nederland presteert relatief goed op de beleidsthema’s van de Europa 2020-strategie. Op het terrein van armoede en sociale uitsluiting, werkgelegenheid, Research & Development (R&D) en hoger opgeleiden doet Nederland het beter dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Het beoogde aandeel hoger opgeleiden voor 2020 is zelfs al gehaald. Met hernieuwbare energie loopt Nederland daarentegen achter op de meeste EU-landen en is het doel nog ver weg.

Prestaties Nederland en EU (doel voor Nederland in 2020=100), 2012 of 2013

Prestaties Nederland en EU (doel voor Nederland in 2020 = 100 <<4058k1-3.doc>>),  2012 of 2013

Nederlander loopt minste risico op armoede of sociale uitsluiting

Nederland had in 2012 het laagste percentage inwoners met een risico op armoede of sociale uitsluiting van de EU. In Nederland betrof het 15 procent van de inwoners, terwijl het in de gehele EU om bijna een kwart van de bevolking ging.

Nederland heeft in het kader van de Europa 2020-strategie bij het terugdringen van het aantal personen met risico op armoede of sociale uitsluiting specifiek ingezet op een afname van het aantal personen in huishoudens met een lage werkintensiteit. Mede door de economische crisis steeg dit aandeel echter van 8,2 procent in 2008 tot bijna 9 procent in 2012.

Aandeel personen met risico op armoede of sociale uitsluiting, 2012

Aandeel personen met risico op armoede of sociale uitsluiting, 2012

Nog veel werk op het gebied van hernieuwbare energie

Nederland bevond zich in 2012 met een aandeel van 4,5 procent hernieuwbare bronnen in de energieconsumptie in de staart van Europa. Alleen Malta, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hadden een kleiner aandeel. Nederland heeft zich tot doel gesteld dat in 2020 14 procent van de gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. In 2013 bleef het aandeel hernieuwbare energie in Nederland gelijk aan dat van 2012.

Hernieuwbare energie als aandeel van totale energieconsumptie, 2012

Hernieuwbare energie als aandeel van totale energieconsumptie, 2012

Relatief goede prestaties met hoger opgeleiden, banen en R&D

Nederland bekleedde in 2013 de derde plaats binnen de EU als het gaat om werkgelegenheid, tiende bij de uitgaven aan R&D in 2012 en elfde voor het aandeel hoger opgeleiden in 2013. Nederland heeft nu al meer hoog opgeleide 30- tot 35-jarigen dan de 40 procent die het heeft afgesproken voor 2020. Op het terrein van werkgelegenheid (76,5 procent van de bevolking van 20 tot 65 jaar werkt) en uitgaven aan R&D (2,1 procent van het bbp) zit Nederland al in de buurt van de doelstellingen van respectievelijk 80 procent en 2,5 procent.

Pascal Ramaekers, Lydia Geijtenbeek en Jurriën de Jong

Bronnen: