Hernieuwbare energie in Nederland 2012

Hernieuwbare energie 2012

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012  beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder wordt per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.