Toename verbruik hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie en een daling van het totale energieverbruik.

Hernieuwbare elektriciteit nog steeds het belangrijkst

Het totale verbruik van hernieuwbare energie steeg van 86 naar 93 petajoule. Hernieuwbare energie wordt gebruikt in de vorm van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer steeg met een derde en was in 2011 goed voor ongeveer 15 procent van alle verbruik van hernieuwbare energie.

Elektriciteit is nog steeds de belangrijkste toepassing en was goed voor ongeveer 45 procent van het verbruik van hernieuwbare energie. Het gaat dan vooral om elektriciteit uit windenergie en biomassa. Warmte was goed voor 40 procent.

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar toepassing

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar toepassing

Totale energieverbruik gedaald

Het totale energieverbruik daalde in 2011 met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat kwam vooral doordat de winter in 2011 niet zo koud was als in 2010, waardoor er minder energie nodig was voor verwarming.

Hernieuwbare warmte bestaat vooral uit houtverbruik door huishoudens voor sfeerverwarming en uit warmte voor industriële processen. Het wordt slechts beperkt gebruikt om te voldoen aan de extra energiebehoefte bij koud weer. De buitentemperatuur heeft daarom veel minder invloed op het verbruik van hernieuwbare energie dan op het totale energieverbruik.

Biomassa belangrijkste bron van hernieuwbare energie

Driekwart van alle hernieuwbare energie komt uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties. Door uitbreiding van de capaciteit produceerden deze installaties in 2011 ongeveer 20 procent meer energie. Vooral de warmteproductie nam toe. Biomassa wordt ook verbruikt door het mee te stoken in kolencentrales, door bijmenging in benzine of diesel, in houtkachels van huishoudens en als biogas.

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar bron

Hernieuwbare energie, eindverbruik naar bron

Windenergie levert bijna 20 procent van de hernieuwbare energie. Overige bronnen van hernieuwbare energie zijn zonnestraling, waterkracht, bodem- en buitenluchtwarmte. De gezamenlijke bijdrage van deze bronnen is ongeveer 7 procent.

Reinoud Segers

Bron:
• StatLine, Hernieuwbare energie