Hernieuwbare energie in Nederland 2011

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2011 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2011. Aan bod komt de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transpotbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder wordt per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht. Vergeleken met de vorige editie is er meer informatie over subsidies voor hernieuwbare energie. Nieuw is een paragraaf over werkgelegenheid gerelateerd aan de productie van hernieuwbare energie en de productie van systemen voor opwekking van hernieuwbare energie.

Hernieuwbare-energie-2011