Wind steeds belangrijker voor productie van hernieuwbare elektriciteit

© ANP

De opwekking van elektriciteit door windmolens is vorig jaar met bijna 20 procent gegroeid. In 2015 werd daarmee ruim de helft van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens. Dit maakt CBS bekend.

Wind energie

In 2015 werd 13 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd (genormaliseerd) uit hernieuwbare bronnen. Dit komt overeen met ongeveer 11 procent van het totale verbruik van elektriciteit in Nederland, een procentpunt meer dan vorig jaar. Naast een groeiende productie met windmolens nam ook die met waterkracht en met name zonnepanelen toe, al bleef de bijdrage bescheiden. De productie van elektriciteit uit biomassa bleef nagenoeg gelijk.

Productie hernieuwbare elektricteit

Productietoename windenergie door toename capaciteit

Windmolens produceerden in 2015 in totaal bijna 7 miljard kilowattuur elektriciteit en dat is ongeveer 20 procent meer dan in 2014. De molens op zee worden hierin steeds belangrijker maar ook op land neemt de productie sterk toe. De toename in 2015 is vooral toe te schrijven aan de groei van de capaciteit die uitkwam op 3 400 megawatt. Op land is de capaciteit met 380 megawatt gegroeid naar 3 000 megawatt; op zee met 130 megawatt naar 360 megawatt.

Capaciteit windenergie

Totale capaciteit windmolens EU opgelopen

Volgens de Europese Windenergie Associatie (EWEA) is de totale capaciteit van windmolens in de Europese Unie tussen 2014 en 2015 opgelopen van 129 naar 142 gigawatt. Een groot deel hiervan staat opgesteld in Duitsland (32 procent) en in Spanje (16 procent); in Nederland staat ruim 2 procent van de capaciteit van de Europese windmolens.

Aandeel windenergievermogen in EU-28, 2015

In Nederland 0,2 kilowatt per inwoner

De rangorde ziet er anders uit als gekeken wordt naar het opgestelde vermogen per inwoner. Dan is Denemarken in 2015 met 0,9 kilowatt per inwoner absolute koploper. Zweden, Duitsland en Ierland  volgen met 0,5--0,6 kilowatt per inwoner. Nederland staat met 0,2 kilowatt per inwoner op de 11de plaats.

Capaciteit windenergie per inwoner, 2015