Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:globalisering
138 resultaten voor keyword:globalisering

Pagina 1 van 6

Factsheet handel met Canada

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2023, eerste editie – India

In deze editie belichten we de Indiase economie en ligt de focus op de handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en India. Ook de verwevenheid van beide landen in mondiale waardeketens komt...

Publicaties

SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Cijfers

Factsheet handel met Nieuw-Zeeland

Feiten en grafieken over de handel tussen Nederland en Nieuw-Zeeland naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord

Artikelen

Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland

Goederenwaarde van en verdiensten aan uitgaand goederentransport in Nederland 2015-2020

Cijfers

Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021

Goederenexport naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort,bedrijfstakindeling, 2019-2021

Cijfers

Goederenexport provincies naar Rusland, 2019

Export van bedrijven naar Rusland, naar provincie, 2019

Cijfers

Avocado-import, 2000-2020

Nederland ontwikkelt zich steeds meer als de toegangspoort van Europa voor avocado’s die elders geproduceerd worden. In 2020 werden 19 procent meer avocado’s ingevoerd dan in 2019

Cijfers

Transitiefaciliteit: een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de demografische kenmerken en handelsgedrag van de gebruikers van de Transitiefaciliteit in de periode 2012-2015.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2021, derde kwartaal, Niet-tarifaire maatregelen

In deze Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in NTM’s: wat zijn het en in welke mate wordt de Nederlandse export ermee geconfronteerd? Wat zijn de effecten op kwaliteit, kosten en...

Publicaties

De Nederlandse agrarische sector internationaal

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2019.

Publicaties

Vrouwelijke ondernemers even vaak internationaal actief als mannelijke

Vrouwelijke ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven zijn vrijwel in dezelfde mate internationaal actief als mannelijke ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek in de publicatie Nederland...

Artikelen

Handel in voeding en dranken onderhevig aan kwaliteit verbeterende regels

Aan bijna de gehele import en export van voeding en dranken met landen buiten de Europese Unie worden eisen gesteld die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van de verhandelde producten.

Artikelen

Wereldhandel kreeg er door corona 304 niet-tarifaire maatregelen bij

Sinds het begin van 2020 zijn er wereldwijd in totaal 304 niet-tarifaire maatregelen (NTM’s) ingesteld die terug te voeren zijn op het beheersen van de coronacrisis. NTM’s zijn beleidsmaatregelen die...

Artikelen

Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de...

Artikelen

De Nederlandse productiviteitspuzzel

In dit artikel wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van de afnemende productiviteitsgroei.

Publicaties

Grensoverschrijdende digitale handel

Dit rapport beschrijft huidige en potentiële mogelijkheden om digitale handel te meten en te analyseren.

Cijfers

Invoer goederen voor Nederlands verbruik, 2019

De invoer van goederen voor Nederlands verbruik in 2019 is voor ruim 200 verschillende producten geschat.

Cijfers

Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019

Voor diverse producten (2019) en industriële bedrijfstakken (2016) is gekeken naar de afhankelijkheid van invoer. Bij producten naar concentratie van invoer; bij bedrijfstakken naar toeleverende...

Cijfers

Relevantie PPS in internationale handelsbevordering

Relevantie en additionaliteit van PPS-instrumenten (TiNL en NLiB) voor de internationale handelsbevordering in de jaren 2019 tot en met 2021

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2021 eerste kwartaal Afrika

In deze Internationaliseringsmonitor staat de economische relatie met Afrika centraal. Met welke landen in Afrika wordt veel gehandeld, in welke goederen of diensten, welke bedrijven doen dit en hoe...

Publicaties

Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.

Deze tabellenset geeft inzicht in de concentratie van de Nederlandse import uit een aantal niet-EU landen in een reeks van bedrijfstakken voor het jaar 2020.

Cijfers

Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018

Deze maatwerktabel beschrijft voor het verslagjaar 2018 de invoer uit Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela (Mercosur)

Cijfers

Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?

Dit rapport beschrijft huidige en potentiële mogelijkheden om digitale handel te meten en te analyseren.

Publicaties

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen