Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:globalisering
138 resultaten voor keyword:globalisering

Pagina 2 van 6

Een derde bbp wordt verdiend met de export

Nederland voerde in 2018 voor 653 miljard euro aan goederen en diensten uit. Hiervan is ruim 262 miljard aan waarde gecreëerd in Nederland, de exportverdiensten.

Artikelen

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Measuring income in a globalized economy

Een exploratief onderzoek naar een macro-economisch kader gebaseerd op business modellen

Artikelen

Factsheet Internationale handel, januari-augustus 2021

In deze factsheet wordt de goederenhandel over de eerste acht maanden van 2021 vergeleken met dezelfde periode van 2020. De export en import zijn gespecificeerd naar goederen en landen met de...

Artikelen

Nederland Handelsland, 2020

Nederland Handelsland 2020 bevat informatie over de internationalisering in Nederland. Aan bod komen exportverdiensten, de werkgelegenheid, het aandeel in de handel, investeringen, multinationals en...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2014, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor

Publicaties

Economische verwevenheid met China via handel

Economische verwevenheid van Nederland met China via invoer en uitvoer van goederen en diensten, per bedrijfstak.

Cijfers

Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2018, eerste kwartaal

Positie van Nederlandse handel vanuit internationaal en historisch perspectief.

Publicaties

Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016

Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen bij twee bedrijfstakken, onderverdeeld naar land van productie, land van zeggenschap en bedrijfstak, 2016.

Cijfers

Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd.

Artikelen

De handelsrelatie met Italië

De internationale handel tussen Nederland en Italië: import en importafhankelijkheid en export en exportverdiensten.

Artikelen

Goederenexport naar Duitsland met 10,5 procent gegroeid

De goederenexport naar Duitsland groeide in de eerste vier maanden van 2021 met 10,5 procent naar 40,6 miljard euro.

Artikelen

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Export van diensten naar Duitsland gedaald in eerste halfjaar

De waarde van de dienstenexport naar Duitsland was in de eerste helft van 2021 met 11,1 miljard euro 7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Nederland Handelsland: betrouwbare cijfers voor beleid

Nederland verdiende in 2018 bijna 34 procent van het bbp met de export van goederen en diensten.

Artikelen

Nederland in EU grootste importeur Braziliaanse landbouw

Van alle EU-landen haalde Nederland in 2021 de meeste landbouwgoederen rechtstreeks uit Brazilië.

Artikelen

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Het ministerie van Financiën heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de bijdrage aan de Nederlandse economie van de publieke exportkredietverzekering te onderzoeken.

Cijfers

Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

Cijfers

Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties