Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:globalisering
138 resultaten voor keyword:globalisering

Pagina 3 van 6

Bronneninventarisatie

Dit rapport vergelijkt enkele nationale en internationale bronnen op het gebied van innovatie, internationale investeringen en internationale handel.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2019, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan exportprijzen, exportkwaliteit, handelsinstrumenten als importtarieven, NTM’s, handelsverdragen en de keuzes van bedrijven met betrekking tot hun traject...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2018, vierde kwartaal

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2015, vierde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2015, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de Internationaliseringmonitor. In deze editie staat centraal welke rol internationale...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2021, vierde kwartaal, Exogene schokken

Hoe heeft de internationale handel van Nederland zich ontwikkeld tijdens de coronacrisis en in aanloop naar de formele Brexit. Welke bedrijven met internationale hadden vooral last van deze schokken?...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2017, tweede kwartaal

Kenmerken van internationale handel in diensten en dienstenhandelaren.

Publicaties

Aandeel van China in goederenimport verder toegenomen in 2021

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China, waarvan bijna twee derde Nederland weer in vrijwel onbewerkte staat verliet als wederuitvoer.

Artikelen

Exporteren maakt bedrijven productiever

Nederlandse bedrijven die gaan exporteren worden productiever. De nieuwe inzichten die ze ermee opdoen vertalen ze in product- en procesverbeteringen.

Artikelen

Exportgroei naar Verenigd Koninkrijk blijft achter

In 2019 was de waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk 40 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2018.

Artikelen

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Artikelen

Globalisering centraal in samenwerking CBS en RUG

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen.

Artikelen

11 procent minder export van diensten in het derde kwartaal

Nederland exporteerde in het derde kwartaal van 2020 voor 55,6 miljard euro aan diensten. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. Nederland importeerde 51,8 miljard euro aan...

Artikelen

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in...

Artikelen

Nederland Handelsland 2021

De publicatie bevat informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Aan bod komt import en export van goederen en diensten, banen en verdiensten door export, productieketens,...

Publicaties

China, Rusland en VS: handels- en waardeketenonderzoek

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van (geopolitieke) onzekerheden in de wereldeconomie, zoals de spanningen tussen China en de Verenigde Staten, hoe en in welke mate Nederland, in het...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2018, tweede kwartaal

Globalisering, internationale handel en gevolgen voor werkgelegenheid. Offshoring, import concurrentie en de arbeidsmarkt.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2016, vierde kwartaal

Internationale activiteiten van het zelfstandig MKB in Nederland nader belicht.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2016, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2015, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft...

Publicaties

Nederlandse invoer van sojabonen

Tabel met het invoergewicht en de invoerwaarde van sojabonen in de periode 2010-2021.

Cijfers

Nederland Handelsland, 2020

Nederland Handelsland 2020 bevat informatie over de internationalisering in Nederland. Aan bod komen exportverdiensten, de werkgelegenheid, het aandeel in de handel, investeringen, multinationals en...

Cijfers