Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:geestelijke gezondheidszorg
48 resultaten voor keyword:geestelijke gezondheidszorg

Pagina 1 van 2

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Cijfers

Kosten en baten gezondheidszorg in beeld

Maartje Goorden ontwierp een evidence based beslismodel waarmee patiënten naar de juiste vorm van zorg verwezen kunnen worden

Artikelen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Cijfers

Meer specialistische ggz bij lage inkomens

Nederlanders die werden behandeld in de ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere inkomensgroep

Artikelen
Artikelen

Ingezonden brief over cijfers autisme

CBS-reactie op een ingezonden brief naar aanleiding van het nieuwsbericht 'Bijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis' van 25 augustus

Artikelen

Record linkage for health studies: three demonstration projects

Het koppelen van gegevens wordt steeds gebruikelijker in statistisch en academisch onderzoek. Door informatie uit verschillende bronnen te combineren kunnen vragen beantwoord worden die met de...

Artikelen

Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe

Sinds het 1e kwartaal van 2018 neemt de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toe. In het 2e kwartaal van 2022 waren er 67 vacatures per duizend banen van werknemers. Dit is de...

Artikelen

Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de...

Artikelen

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie...

Cijfers

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.

Cijfers

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Cijfers
Artikelen

Sterke groei geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de jaren 2000–2007 nam het volume van de GGZ met gemiddeld 6,4 procent per jaar toe.

Artikelen

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Jeugdzorg in Rotterdam, 2012 en 2013

Maatwerktabellen over het gebruik van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg door personen van 0 tot 18 jaar in Rotterdam, naar 4-positie postcodegebied en buurt. Opdrachtgever: gemeente Rotterdam.

Cijfers

Zorgtrajecten GGZ per diagnose in Haaglanden in 2013

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Cijfers

GGZ-zorg personen met verward gedrag, 2015-2016

GGZ-zorg in 2016 onder personen die bij de politie geregistreerd zijn bij een incident met de registratiecode E33 (persoon met verward gedrag) in de periode 2015-2016.

Cijfers

Groei van de uitgaven aan zorg blijft hoog

In 2009 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 83,8 miljard euro.

Artikelen
Artikelen

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders

Cijfers