Record linkage for health studies: three demonstration projects

Het koppelen van gegevens wordt steeds gebruikelijker in statistisch en academisch onderzoek. Door informatie uit verschillende bronnen te combineren kunnen vragen beantwoord worden die met de gegevens uit één bron niet of zeer lastig te beantwoorden zijn. Het is belangrijk te begrijpen wat de technische, methodologische en juridische beperkingen van gegevenskoppeling zijn. Dit rapport beschrijft drie voorbeelden waarin medische en algemene gegevensbronnen gekoppeld zijn. Het is tot stand gekomen in het kader van het Biolink NL-project, één van de zogenaamde regenboogprojecten gefinancierd door de Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure (BBMRI-NL). Het is een samenwerking tussen een aantal academische onderzoeksinstituten en het CBS. Dit is het tweede en laatste rapport dat de methodologische aspecten van het koppelen van bestanden onderzoekt binnen het Biolink NL-project.