Auteur: Kim Knoops, Rianne Kloosterman

Waardering voor zorgverleners

Over deze publicatie

Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft op basis van het onderzoek Belevingen 2018 hoe de Nederlandse bevolking oordeelt over reguliere zorgverleners zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut of oefentherapeut, en psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Hoe tevreden zijn Nederlanders over deze zorgverleners?

Voorwaarde om een oordeel te kunnen geven, is dat er contact is geweest met de zorgverlener. Het artikel beschrijft dan ook - voorafgaand aan het oordeel over de zorgverlener - welk deel van de bevolking in de afgelopen twaalf maanden contact heeft gehad met bijvoorbeeld de tandarts of huisarts. Verder is onderzocht in welke mate de contacten en het oordeel verschillen naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, onderwijsniveau, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen en gezondheidstoestand.