Nederlanders tevreden over zorgverleners

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.

Tevredenheid zorgverlener, 2018
zorgverlener Rapportcijfer Fysiotherapeut/Oefentherapeut 8,1 Tandarts 8,0 Huisarts 7,8 Psycholoog/Psychiater/Psychotherapeut 7,8Rapportcijfer (rapportcijfer)
Fysiotherapeut/
Oefentherapeut
8,1
Tandarts8,0
Huisarts7,8
Psycholoog/Psychiater/
Psychotherapeut
7,8

Ouderen geven huisarts hoogste cijfer

Mannen zijn tevredener over hun huisarts dan vrouwen, en ouderen tevredener dan jongeren. Volwassenen tot 25 jaar waarderen hun huisarts met een 7,5, terwijl 75-plussers hun huisarts een 8,2 geven. Lager opgeleiden waarderen hun huisarts met een 8,0, hoger opgeleiden geven een 7,7.

Tevredenheid huisarts, 2018
kenmerkrapportcijfer (rapportcijfer)
Leeftijd
18 tot 25 jaar7,5
25 tot 35 jaar7,6
35 tot 45 jaar7,7
45 tot 55 jaar7,9
55 tot 65 jaar7,8
65 tot 75 jaar8,1
75 jaar en ouder8,2
Geslacht
Vrouwen7,8
Mannen7,9
Opleidingsniveau
Hoog7,7
Middelbaar7,8
Laag8,0

3 procent niet te spreken over fysiotherapeut en tandarts

Niet alle volwassenen die het afgelopen jaar een zorgverlener bezochten zijn hier tevreden over. Zo gaf 3 procent de fysio- of oefentherapeut een onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager). De drie meest genoemde redenen hiervoor waren dat de behandeling te weinig of geen resultaat opleverde, dat deze te lang duurde, of dat de therapie niet op hen was afgestemd. Ook de tandarts kreeg van 3 procent een onvoldoende, vooral omdat men niet tevreden was over de behandeling of het resultaat daarvan.

5 procent gaf hun huisarts een onvoldoende. Zij vonden vooral dat de huisarts weinig empathie toonde, niet goed luisterde of hen niet serieus nam. De psycholoog, psychiater of psychotherapeut kreeg de meeste onvoldoendes (8 procent). De meest genoemde redenen voor ontevredenheid zijn dat klachten niet werden opgelost, of dat de zorgverlener te weinig expertise had.

Onvoldoende voor de zorgverlener, 2018
zorgverlener onvoldoende Psycholoog/Psychiater/
Psychotherapeut 7,5 Huisarts 5,2 Tandarts 3,3 Fysiotherapeut/
Oefentherapeut 3,0
onvoldoende (%)
Psycholoog/Psychiater/
Psychotherapeut
7,5
Huisarts5,2
Tandarts3,3
Fysiotherapeut/
Oefentherapeut
3,0

8 op de 10 volwassenen bezocht tandarts

In de Gezondheidsenquête van 2018 gaven 7 op de 10 personen van 18 jaar of ouder aan de huisarts te hebben bezocht in de afgelopen twaalf maanden. De tandarts werd door 8 op de 10 volwassenen bezocht. Het bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut was lager (3 op de 10), en 1 op de 10 was bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut geweest.

Bezoek aan zorgverlener in de afgelopen 12 maanden, 2018
zorgverlener bezocht Tandarts 79,6 Huisarts 71,2 Fysiotherapeut/
oefentherapeut 31,4 Psycholoog/psychiater/
psychotherapeut 10,3
bezocht (%)
Tandarts79,6
Huisarts71,2
Fysiotherapeut/
oefentherapeut
31,4
Psycholoog/psychiater/
psychotherapeut
10,3