Geen verdere toename in bezit medische hulpmiddelen; sterke groei geestelijke gezondheidszorg; armoederisico in Nederland relatief laag

Eye, nummer 9, september 2009