Zoekresultaten

579 resultaten voor keyword:energie
579 resultaten voor keyword:energie

Pagina 3 van 24

Aandeel elektronische en papieren facturen, 2012

Aandeel (verzonden en ontvangen) elektronische facturen in het bedrijfsleven in 2012.

Cijfers

Kernindicatoren milieurekeningen

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 1990-2020

Deze twee tabellensets bevatten gegevens over energieaanbod en –verbruik en broeikasgasemissies per sector.

Cijfers

Wekelijks gasverbruik industrie per sector

Gasverbruik van de Nederlandse industrie berekend per week en per sector.

Cijfers

Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020

In de publicatie is de verdeling van het aantal bedrijven per verbruiksklasse te vinden voor de industrie. Ook de verdelingen van het elektriciteits-/aardgasverbruik zijn opgenomen in de publicatie....

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2019

Cijfers

Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Cijfers

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Cijfers

In- en uitvoerwaarde van aardgas

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2020

Cijfers

Statistisch Bulletin no.23

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten; Industrie en energie; Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 37

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en netto elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers in 2021 over de energieverbruiksklassen.

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021

De levering van elektriciteit aan datacenters is in 2021 gegroeid naar 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Hiermee ging 3,3 procent van het landelijke elektriciteitsverbruik naar datacenters.

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 32

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Revisie energiebalans 1990 tot en met 1994

Winning, internationale handel, omzettingen en verbruik van energie

Artikelen

Productiegroei industrie kleiner

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus ruim 1 procent hoger dan in augustus 2010.

Artikelen

Consumptiegroei blijft bescheiden

Huishoudens hebben in mei 0,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2010. De consumptiegroei was daarmee ongeveer even groot als in de voorgaande vier maanden.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie; macro-economie; prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 41

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Financiële en zakelijke diensten, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Grootverbruikers energie betalen het minst

Elektriciteit is in het eerste kwartaal van 2012 voor huishoudens 6 procent duurder geworden, zakelijke grootverbruikers zijn juist minder gaan betalen. De aardgasprijs is het afgelopen jaar met zo’n...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 7

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en Energie.

Artikelen