Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie

Omslag Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie
De energierekening van de meeste huishoudens bestaat uit de gas- en elektriciteitsrekening. De hoogte ervan wordt bepaald het verbruik, de belasting en de prijs van gas en elektriciteit. In dit artikel vergelijken we de rekening voor 2020 met die voor 2019, bij gelijkblijvend gebruik, op basis van prijzen van januari.

Op de prijs heeft een huishouden relatief weinig invloed. Het huishouden kan op zoek gaan naar een goedkopere leverancier, maar verder is de prijs afhankelijk van netbeheerders, de inkoopprijs van leveranciers en de belastingtarieven. Het verbruik kunnen huishoudens deels zelf beïnvloeden door gedragskeuzes en het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie of de aanschaf van energiezuinige apparaten. Maar een zachte of strenge winter hebben we niet in de hand.

De energierekening die huishoudens betalen hangt mede af van de huishoudensgrootte en het soort woning. In dit artikel wordt daarom ook ingegaan op de spreiding in de energierekening tussen verschillende huishoudens en op de spreiding in het verschil van de energierekening tussen 2020 en 2019.