Zoekresultaten

580 resultaten voor keyword:energie
580 resultaten voor keyword:energie

Pagina 2 van 24

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2019

Cijfers

Wekelijks gasverbruik industrie per sector

Gasverbruik van de Nederlandse industrie berekend per week en per sector.

Cijfers

Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Cijfers

Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020

In de publicatie is de verdeling van het aantal bedrijven per verbruiksklasse te vinden voor de industrie. Ook de verdelingen van het elektriciteits-/aardgasverbruik zijn opgenomen in de publicatie....

Cijfers

Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en netto elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers in 2021 over de energieverbruiksklassen.

Cijfers

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021

De levering van elektriciteit aan datacenters is in 2021 gegroeid naar 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Hiermee ging 3,3 procent van het landelijke elektriciteitsverbruik naar datacenters.

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 1990-2020

Deze twee tabellensets bevatten gegevens over energieaanbod en –verbruik en broeikasgasemissies per sector.

Cijfers
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 07

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Energie en water, Industrie, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie; macro-economie; prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.6

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie; Internationale handel; Veiligheid en recht.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Energie en water, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en markten, Prijzen, Milieuverontreiniging.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.23

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten; Industrie en energie; Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2013

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en...

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de energievoorziening in 1990-2017.

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2021

Hernieuwbare energie is al jaren een speerpunt in het Nederlandse energiebeleid. Uit dit speerpunt is een jaarlijkse rapportage voortgekomen over hernieuwbare energie in Nederland.

Publicaties

No.2 2000

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Cijfers

Overstappen naar een andere energieleverancier

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een...

Cijfers

Grootverbruikers energie betalen het minst

Elektriciteit is in het eerste kwartaal van 2012 voor huishoudens 6 procent duurder geworden, zakelijke grootverbruikers zijn juist minder gaan betalen. De aardgasprijs is het afgelopen jaar met zo’n...

Artikelen