Zoekresultaten

577 resultaten voor keyword:energie
577 resultaten voor keyword:energie

Pagina 4 van 24

Inzicht in CO2-uitstoot van particuliere hypotheekportefeuilles

Er kunnen op basis van CBS-registraties nauwkeurige en betrouwbaardere schattingen voor de particuliere hypotheekportefeuilles van de financiële instellingen bepaald worden met betrekking tot het...

Publicaties

Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en...

Cijfers

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Cijfers

Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie

In dit artikel gaan we in op de ontwikkeling van de energierekening door prijsveranderingen in de afgelopen twee jaar en op de spreiding in de energierekening tussen verschillende huishoudens

Artikelen

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018

Aantal adressen niet-woningen met elektriciteit- en/of gasaansluiting naar energielevering per sector en per gemeente, 2018.

Cijfers

Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

Cijfers

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Publicaties

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Energieverbruik binnen de energie-intensieve industrie

Onderzoek naar de mogelijkheid om het finaal energieverbruik van de energie-intensieve industrie verder uit te splitsen.

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Cijfers

Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Cijfers

Warmtemonitor 2017

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Cijfers

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Vermogen zonnepanelen meer dan de helft toegenomen

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1 500 megawatt gegroeid naar 4 400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan...

Artikelen

Energieverbruik gedaald in 2018

Het energieverbruik in Nederland was 3 100 petajoule in 2018, ongeveer 50 petajoule minder dan een jaar eerder

Artikelen

VIVET: betere informatievoorziening energietransitie

Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat.

Artikelen

Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

Cijfers

In- en uitvoerwaarde van aardgas

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Cijfers

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Artikelen

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Cijfers

Tabellen energie en broeikasgassen; 2000-2017

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers