Energieverbruik gedaald in 2018

Nederland, Rotterdam, januari 2019  De Engie Centrale Rotterdam,
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het energieverbruik in Nederland was 3 100 petajoule in 2018, ongeveer 50 petajoule minder dan een jaar eerder. Er werd vooral minder steenkool verbruikt, 40 petajoule minder dan in 2017. Het verbruik van andere energiedragers bleef ongeveer gelijk. Er werd vorig jaar voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Energieverbruik
JaartalAardgas (petajoule)Aardoliegrondstoffen en producten (petajoule)Steenkool en steenkoolproducten (petajoule)Overige energiedragers (petajoule)
19901325,001048,40366,90115,70
19911478,501034,30335,60113,10
19921439,701046,60335,30121,60
19931480,701060,10336,60131,40
19941430,001082,50367,20134,70
19951468,901109,00373,60142,60
19961627,901134,50361,10152,30
19971525,301136,20351,70148,80
19981506,201144,80357,90162,40
19991471,601149,80312,30189,80
20001475,701150,70325,20193,90
20011505,501176,90346,20191,50
20021490,301208,90348,00195,90
20031500,601295,10359,30200,60
20041536,401296,60354,60206,90
20051492,401292,60338,60242,60
20061433,101302,90323,90249,60
20071397,001311,30351,80246,60
20081454,001227,20333,50262,20
20091488,901202,90312,40239,20
20101683,301251,80315,50224,10
20111473,401201,00311,40253,40
20121414,201212,10341,20283,40
20131408,001149,60342,80283,30
20141241,001138,90378,80281,00
20151226,901143,70461,10276,10
20161265,501181,90427,30269,60
2017**1299,301195,90383,00272,30
2018*1285,001171,40342,70299,40
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers
 

In 2018 was het totale energieverbruik in Nederland ongeveer 1,5 procent lager dan in 2017. Aardgas is de laatste jaren goed voor ruim 40 procent van het energieverbruik, aardolie voor een kleine 40 procent. De bijdrage van steenkool is in 2018 gedaald naar 11 procent. Gezamenlijk waren de drie fossiele bronnen vorig jaar goed voor 90 procent van het energieverbruik, 2 procent minder dan in 2017.

De overige energiebronnen zijn hernieuwbare energie, kernenergie, afval en netto invoer van elektriciteit.

Steenkoolverbruik terug op oude niveau

Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit. Het totale steenkoolverbruik daalde van 380 petajoule in 2017 naar 340 petajoule een jaar later. Deze daling is vooral het gevolg van het stilzetten van oude kolencentrales in het kader van het Energieakkoord uit 2013. In de periode 2013 tot en met 2015 steeg het kolenverbruik juist hard door ingebruikname van nieuwe kolencentrales.

Het steenkoolverbruik in 2018 is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van 2000 tot 2013, de periode voor de ingebruikname van nieuwe kolencentrales.

Elektriciteitsbalans
rtalVerbruik (petajoule)Productie (petajoule)Invoersaldo (petajoule)
2000387,5322,768,1
2001396337,262,2
2002401,5345,559
2003407,5348,561,2
2004417,7364,458,4
2005426,5359,765,9
2006430,3355,877,3
2007439,3378,663,4
2008442,1387,257,1
2009428,4409,317,6
2010440,5429,410
2011441,9410,332,7
2012425,3371,661,6
2013430,1365,965,7
2014421,4372,153
2015432,8397,431,5
2016437414,817,7
2017**434,4422,112,6
2018*435,2406,528,7
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers

Import van stroom compenseert weggevallen productie uit steenkool

In 2016 en 2017 ging de teruglopende productie van elektriciteit uit steenkool gepaard met meer binnenlandse elektriciteitsproductie uit andere energiebronnen, vooral uit aardgas. In 2018 daarentegen werd de daling gecompenseerd door meer import van stroom. De netto import steeg van 3 procent van het elektriciteitsverbruik naar 7 procent, in totaal 29 petajoule. Er werd vorig jaar in ons land voor 435 petajoule aan elektriciteit verbruikt. 

De productie, import en export van stroom is afhankelijk van technische, weers- en marktomstandigheden in binnen- en buitenland. De productie en het invoersaldo van elektriciteit variëren gedurende de laatste tien jaar dan ook veel meer dan het verbruik.

Aanbod van aardgas
JaartalUitvoer (petajoule)Invoer (petajoule)Winning (petajoule)
19901081,485,12283
19911215,673,32581,2
1992128788,62592,2
19931317,7110,52642,4
19941219,9110,22506,6
19951219,6115,62548,2
19961464170,82883,9
19971273,5216,62554,2
19981166216,22436,4
19991142,6324,52265,6
20001241,9522,32209
20011486641,52327,3
20021575,1802,72286,7
20031442,6764,32185,8
20041606565,32578,2
20051564,9688,22352
20061639,9755,32322,1
20071670,2782,92232,1
20081851,7793,82552,7
20091668,5770,12358
20101786,1772,52709,6
20111719,3719,52501,9
20121906,5841,42462,5
20132128,1913,12606,6
20141846,7934,72173,9
20151663,31223,91651,4
20161796,51384,11594,3
2017**1681,51624,41388,5
2018*1576,91769,21161,7
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers

Aardgas: meer import dan export

In 2018 daalde de winning van aardgas met ruim 200 petajoule naar 1 160 petajoule, een afname van 16 procent. Dit was het vijfde opeenvolgende jaar met een daling. Dat de laatste jaren minder aardgas wordt gewonnen is het gevolg van de productiebeperkingen na aardbevingen in Groningen. De totale winning in Nederland is nu minder dan de helft dan in de jaren voor 2014.

De dalende winning wordt vooral gecompenseerd door aardgas te kopen in het buitenland. Vanaf 2012 stijgt de import van aardgas ieder jaar en in 2018 werd voor het eerst meer ingevoerd (1 770 petajoule) dan uitgevoerd (1 580 petajoule). Ook de export vertoont een dalende trend sinds 2013.