Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018.
In Hernieuwbare Energie in Nederland 2018 presenteert het CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.