Monitoring Warmte 2015

Dit rapport beschrijft een ontwerp voor de structurele monitoring voor de warmtevoorziening in Nederland.
Ebooks:
Dit houdt in een analyse van de gegevens die nodig zijn, een onderzoek naar beschikbare gegevensbronnen (waaronder de CBS-Energiebalans), en een opzet van de monitoringsmethodiek, het opstellen van definities en het vastleggen daarvan. Tevens maken we een update van de gegevens over de grote warmtenetten met data over 2015, beschrijven blokverwarming, stoomnetten en energieverbruik voor koude. Dit is een eerste stap en levert een voorstel op voor het ontwerp voor de toekomstige (completere) warmte-monitor en identificeert welke informatie additioneel verzameld en/of bewerkt zou moeten worden.