Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Jaarrapport over de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.
Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2017. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.