Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Jaarrapport over de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.
Ebooks:
Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2017. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.