Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet. Voor het eerst sinds 1992 is het totale energieverbruik onder de 3 000 petajoule uitgekomen. Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Energieverbruik per energiedrager
JaarKool en koolproducten (petajoule)Aardoliegrondstoffen en -producten (petajoule)Aardgas (petajoule)Overig (petajoule)
1990366,91048,41325115,3
1991335,61034,31478,5112,8
1992335,31046,61439,7121,2
1993336,61060,11480,7131
1994367,21082,51430134,3
1995373,611091468,9142,2
1996361,11134,51627,9151,8
1997351,71136,21525,3148,3
1998357,91144,81506,2162
1999312,31149,81471,6189,3
2000325,21150,71475,7193,5
2001346,21176,91505,5191,1
20023481208,91490,3195,5
2003359,31295,11500,6200,2
2004354,61296,61536,4206,4
2005338,61292,61492,4242,2
2006323,91302,91433,1249,1
2007351,81311,31397246,1
2008333,51227,21454261,8
2009312,41202,91488,9238,9
2010315,51251,81683,3224
2011311,412011473,4253,5
2012341,21212,11414,2282,9
2013342,81149,61408282,4
2014378,81138,91241279,5
2015463,211431211,9275,9
2016429,411781261,9269,2
2017385,11190,61299275
20183461163,21276310,9
2019268,81116,91332,7328,3
2020179,61071,31316,1375,5

Verbruik motorbrandstoffen sterk gedaald

De afzet van de motorbrandstoffen kerosine, diesel en benzine is het afgelopen jaar met tientallen procenten gedaald. In 2020 is 44 procent minder vliegtuigkerosine getankt dan in het jaar ervoor. Een dergelijke daling in een jaar is nog nooit eerder waargenomen. De totale hoeveelheid geleverde kerosine kwam op 2 132 kiloton, het laagste niveau sinds 1994. Nederland is een exporteur van kerosine, die vooral aan Duitsland geleverd wordt. De uitvoer van kerosine daalde afgelopen jaar met 27 procent. De productie door Nederlandse raffinaderijen viel met 49 procent terug.

Levering in Nederland van kerosine aan internationale luchtvaart
Periodenmln kg (mln kg)
19901480
19911575
19921838
19932012
19942118
19952443
19962624
19972831
19982992
19993178
20003176
20013093
20023227
20033182
20043409
20053510
20063558
20073580
20083629
20093363
20103282
20113416
20123283
20133354
20143481
20153657
20163753
20173863
20183909
20193823
20202132

De verkoop van motorbrandstoffen voor het wegverkeer nam sterk af tijdens de lockdowns in 2020. Gemiddeld werd afgelopen jaar 14 procent minder motorbenzine en 12 procent minder diesel verkocht. Het vrachtverkeer rijdt op diesel en werd minder geraakt door de lockdowns. Een uitschieter naar beneden was april, toen de afzet van benzine 41 procent en die van diesel 25 procent lager was dan in april 2019.

Laagzwavelige stookolie in internationale scheepvaart

In 2020 tankten schepen voor het eerst meer laagzwavelige stookolie dan de hoogzwavelige variant. Door striktere emissie-eisen wordt het zwavelgehalte teruggebracht. Het aandeel laagzwavelige stookolie is gestegen van 27 procent (2019) naar ruim 80 procent (2020) van de totale hoeveelheid stookolie.

Hogere productie in chemische industrie

De petrochemie in Nederland heeft afgelopen jaar geen last gehad van de lockdowns. De productie van chemische producten zoals etheen en propeen is met 14 procent gestegen ten opzichte van 2019, toen enkele fabrieken wegens onderhoud stil hebben gelegen. De productie in 2020 was nagenoeg gelijk aan die in 2017 en 2018.

Minder kolen bij elektriciteitsproductie

De inzet van aardgas bij elektriciteitscentrales is verder toegenomen. Omdat de CO2-prijs in 2020 verder is gestegen, is meer elektriciteit geproduceerd uit aardgas en uit hernieuwbare bronnen dan uit andere conventionele bronnen zoals steenkool. Het verbruik van kolen was in 2020 ruim 33 procent lager dan het jaar ervoor.