Auteur: Niels Schoenaker, Redbad Mosterd, Julius Hage en verschillende experts van RVO.nl

Economische ontwikkeling van de energievoorziening

Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020

Over deze publicatie

Deze publicatie is een achtergronddocument van de Klimaat- en Energieverkenning (PBL et al. 2020) waarbij wordt ingegaan op de economische ontwikkelingen van de energievoorziening.

De KEV schetst een integraal beeld van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, heden en de toekomst. Daarbij is veel aandacht voor het nationale beleid, maar ook andere ontwikkelingen spelen een rol. In eerdere publicaties werden ook de economische ontwikkelingen van de energievoorziening als onderdeel van de KEV gepresenteerd (Schoots, K. & Hammingh, P., 2019, p.183). Echter, om de KEV compact te houden, worden een aantal onderwerpen apart behandeld in zogeheten KEV-achtergronddocumenten. Deze publicatie is in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) tot stand gekomen.