Zoekresultaten

405 resultaten voor keyword:diensten
405 resultaten voor keyword:diensten

Pagina 3 van 17

Diensten accountancy; seizoensreeks 2010=100 (2006kw1-2016kw3)

Prijsindexcijfers gerealiseerde uurtarieven per kwartaal en jaar-op-jaar van accountants, boekhouders en belastingconsulenten (CPA2008)

Cijfers

Export van diensten goed voor 10 procent bbp

De bijdrage van de export van diensten aan het bruto binnenlands product (bbp)

Artikelen

Handel in diensten met het buitenland groeit sterk

De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is tussen 2014 en 2015 fors toegenomen.

Artikelen

Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te...

Artikelen

CBS intensiveert relatie met de provincies

CBS wil graag de relatie met de provincies intensiveren. Daarom biedt het een workshop aan met als doel de behoeften van de verschillende provincies goed in kaart te brengen. Zo kan CBS zijn...

Artikelen

Licht omzetherstel voor accountants en administratieve dienstverleners

De omzet van accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners nam in het derde kwartaal van 2015 met 3,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is voor deze branche het...

Artikelen

Vacatures in het mkb fors toegenomen

Bij de 1,5 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf stonden aan het eind van het derde kwartaal ruim 70 duizend vacatures open, 12 procent meer dan een jaar eerder. Ondernemers in het mkb...

Artikelen
Artikelen

Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Ondernemers zijn aan het begin van het derde kwartaal positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen bereikte, na een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013, het hoogste...

Artikelen

CBS zoekt knappe koppen

Het tijdperk van Big Data en geavanceerde internettechnologie biedt ongekende mogelijkheden voor CBS. Bij het bedrijf staat de komende jaren een groot aantal ontwikkelprojecten op stapel voor nieuwe...

Artikelen

CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig...

Artikelen

Karateka’s met Orange Belt vergroten kwaliteit dienstverlening CBS

Afgelopen week behaalden ruim vijftig medewerkers van CBS hun Orange Belt. Nee, niet de kleurige onderscheiding voor sportieve prestaties in de karatesport. De nieuw gediplomeerden zijn opgeleid...

Artikelen

CBS toont wat u altijd al wilde weten over uw buurt

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in uw buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van uw buurt gemiddeld? En hoeveel hebben er een uitkering? CBSinuwBuurt.nl laat deze cijfers op de kaart zien...

Artikelen

Maatwerk voor iedereen

Statistische thema’s samenbrengen tot op maat gesneden onderzoek voor klanten. Ook dat is een onderdeel van de dienstverlening van CBS. Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) heeft zich hierin...

Artikelen

Ondernemersplein.nl helpt ondernemer op weg

Op Ondernemersplein.nl kunnen ondernemers terecht voor alle informatie van de (semi)overheid, die zij nodig hebben om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren. Ook CBS participeert in...

Artikelen

Sterkste omzetgroei in zes jaar tijd voor zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverleners beleefden in 2014 een goed jaar. Met een omzetgroei van bijna 4 procent ten opzichte van een jaar eerder realiseerden de zakelijke dienstverleners op jaarbasis de...

Artikelen

Werk in Randstadprovincies voor ruim 80 procent in dienstensector

In alle provincies werken de meeste mensen in de dienstensector. In Utrecht en Noord-Holland is dit aandeel het grootst (86 procent). De werkgelegenheid nam in veel bedrijfstakken af. Wel steeg het...

Artikelen

Flashraming CBS: Economische groei nog fragiel

Uit de zogenoemde flashraming van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2014 met 0,2 procent is gegroeid ten...

Artikelen

Dienstverlening gestegen

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De niet-commerciële dienstverlening bleef gelijk.

Artikelen

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en...

Artikelen

Lichte groei vacatures houdt aan

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2014 iets toe, er waren 4 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Dienstverlening groeit

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2014 gegroeid met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De niet-commerciële dienstverlening groeide met...

Artikelen

Negatieve bbp-bijdrage van de buitenlandse handel

In het eerste kwartaal van 2014 leverde de buitenlandse handel in goederen en diensten een negatieve bijdrage van 0,4 procentpunt aan de economie. Het handelssaldo van goederen en diensten daalde met...

Artikelen

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2014

Voor de zakelijke dienstverlening begon 2014 goed. In het eerste kwartaal behaalde de zakelijke dienstverlening 3,3 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei is...

Artikelen