CBS intensiveert relatie met de provincies

/ Auteur: Masja de Ree
CBS wil graag de relatie met de provincies intensiveren. Daarom biedt het een workshop aan met als doel de behoeften van de verschillende provincies goed in kaart te brengen. Zo kan CBS zijn dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen van deze klanten. De tour langs de provincies startte onlangs in Limburg.

Oog voor de klant

Inspelen op de behoefte van externe partijen: het is één van de focuspunten van CBS. Relatiebeheerder Katja Sillen: ‘Bij eerdere bijeenkomsten bij provincies bleek dat er veel interesse is in regionale statistieken. Dat leidde tot het besluit om een ‘provincietour’ te organiseren. De eerste bijeenkomst, een proef, heeft inmiddels plaatsgevonden in Limburg.’ Speciaal voor de provincietour liet CBS een workshop ontwikkelen. ‘We willen denken vanuit het beleid in de provincie, niet vanuit de cijfers die wij beschikbaar hebben. Met de workshop halen we samen met de provincie boven tafel aan welke informatie behoefte is, wat ze missen bij CBS en hoe CBS daarop kan aansluiten.’

Need to know

In elke workshop komt een aantal thema’s aan bod. Die worden in overleg met de provincie van te voren bepaald, zodat CBS de inhoudelijk deskundigen kan meenemen naar de bijeenkomst. Ook de provincie zelf draagt bij aan de workshop. ‘Zo brengen we verschillende invalshoeken samen’, aldus Sillen. In Limburg leverde dit een interessante middag op. Robert Engelen, adviseur bij de Provincie Limburg: ‘Mijn doel was om onze beleidsmakers te laten nadenken over wat ze aan data en informatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Wat is ‘nice to know’ en wat moeten we echt weten? Veel mensen zijn er niet van op de hoogte dat CBS naast tabellen in StatLine ook open data en maatwerkonderzoek biedt. De bijeenkomst heeft onze medewerkers in elk geval aan het denken gezet.’

De provincietour krijgt in 2016 verder vorm. De invulling van het programma verschilt per provincie

Nieuwe indicatoren

‘We hebben veel van elkaar geleerd,’ zegt Sillen. ‘En we hebben ook al actie ondernomen naar aanleiding van de vragen. CBS heeft bijvoorbeeld een cursus StatLine verzorgd bij de provincie Limburg. Ook gaan we onderzoeken of we kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe indicatoren op economisch gebied.’ De provincietour krijgt in 2016 verder vorm. Sillen benadrukt dat de invulling van het programma per provincie verschilt. ‘In Limburg stonden grensoverschrijdende arbeid en de economische kansen bij de ontwikkeling van campussen centraal. In andere provincies zullen andere thema’s actueel zijn. De provincietour volgt dus geen standaardconcept.’ Engelen wijst er op dat het vooral belangrijk is de klant zelf aan het woord te laten. ‘Achteraf kun je als CBS dan invulling geven aan wat je gehoord hebt.’ De ingezette weg van CBS is een goede, vindt hij. ‘Heel fijn dat CBS oog heeft voor de behoeften van de klant. En prettig dat Limburg proefkonijn mocht zijn!’