Nederland exporteert 42 miljard aan zakelijke diensten

© Hollandse Hoogte
Nederland exporteerde in 2016 voor 42,4 miljard euro aan zakelijke diensten zoals zakelijke adviesdiensten, marktonderzoek, accountancydiensten, R&D-diensten, ingenieursdiensten en juridische diensten. Zakelijke diensten zijn daarmee de meest uitgevoerde diensten door Nederland. Dat meldt CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.

Naast zakelijke diensten exporteert Nederland veel telecommunicatie- en computerdiensten, vervoersdiensten en royalty’s naar het buitenland. Deze vier dienstensoorten zijn samen goed voor maar liefst 81 procent van de totale dienstenexport. Ook bij de Nederlandse import zijn deze dienstensoorten dominant en gaat het om een gezamenlijk aandeel van 79 procent.

De totale waarde van de Nederlandse dienstenexport naar het buitenland bedroeg 160 miljard euro in 2016 tegenover een import van 150 miljard euro. Van de dienstenexport hield de Nederlandse economie in 2015 76 miljard euro over. Daarmee is ruim 11 procent van het Nederlandse bbp te danken aan de export van diensten.

Aandeel van dienstensoorten in totale in- en uitvoer van diensten, 2016
 InvoerUitvoer
Zakelijke diensten27,826,5
Telecom- en
computerdiensten
17,320,3
Vervoersdiensten12,719,2
Gebruik intellectueel
eigendom (royalty's)
21,214,5
Reisverkeer10,36,9
Industriële diensten2,33,5
Financiële diensten3,93,4
Bouwdiensten1,51,6
Onderhoud en reparatie1,11,2
Overheidsdiensten0,21,2
Persoonlijk, cultureel, recreatief1,60,9
Verzekeringsdiensten0,20,8

Nederland sterk gespecialiseerd in export binnenvaartdiensten

Nederland is het meest gespecialiseerd in de export van binnenvaartdiensten, zoals het vervoer van vracht over de internationale binnenwateren door Nederlandse schippers in opdracht van een Duits bedrijf. Dat blijkt uit de zogeheten Balassa-index waarin de mate van Nederlandse exportspecialisatie is bepaald door de aandelen van de Nederlandse dienstensoorten in de export te delen door de aandelen van die diensten in de export van de andere EU-landen.

Op grote afstand van de binnenvaartdiensten komen landbouw-, milieu- en mijnbouwdiensten naar voren als een andere Nederlandse specialiteit. Ook exporteert Nederland veel royalty’s in vergelijking met de andere EU-landen. Royalty’s zijn vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom van bedrijven of personen. Het gaat hier om veel forsere bedragen dan bij de eerder genoemde diensten. In 2016 exporteerde Nederland voor 23 miljard euro aan royalty’s naar het buitenland, oftewel 15 procent van de totale dienstenexport.

Nederlandse dienstenexport, specialisatie t.o.v. EU-landen, 2015
 Balassa-index
Binnenvaartdiensten (vracht)28,2
Binnenvaartdiensten
(vervoersondersteuning)
8,6
Landbouw-, milieu-, energiediensten7,8
Gebruik intellectueel
eigendom
3,3
Informatiediensten (niet nieuws)2,9
Zeevaartdiensten
(vervoersondersteuning)
2,1
Post- en koeriersdiensten2
Luchtvaartdiensten (vracht)2
Wegvervoersdiensten
(vervoersondersteuning)
1,9
Accountancydiensten1,9

Dienstenhandel iets minder sterk gericht op Europa dan goederenhandel

Europa is het continent waarmee Nederland de meeste diensten verhandelt. Bijna twee derde van de Nederlandse dienstenexport heeft een Europese bestemming en van de Nederlandse dienstenimport heeft 56 procent een Europese herkomst.

Het Europese aandeel is bij de goederenhandel nog groter dan bij de dienstenhandel. Dat heeft vooral te maken met grote wederuitvoerstromen bij de goederenexport met Europa als bestemming. Ook speelt afstand over het algemeen een wat kleinere rol bij de internationale dienstenhandel dan bij de internationale goederenhandel.

Na Europa verhandelt Nederland de meeste diensten met het Amerikaanse continent, met name wat betreft de diensteninvoer uit de VS. De handel met Azië en met name Afrika en Oceanië is relatief klein.