Ondernemersplein.nl helpt ondernemer op weg

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Op Ondernemersplein.nl kunnen ondernemers terecht voor alle informatie van de (semi)overheid, die zij nodig hebben om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren. Ook CBS participeert in Ondernemersplein.nl. Het voorziet bezoekers van ondernemersgerichte informatie.

Online regelen

Informatie opzoeken, een vergunning aanvragen, een subsidieverzoek indienen of de eigen gegevens veranderen in het Handelsregister: ondernemers hoeven er de deur niet meer voor uit. Zij kunnen deze zaken online regelen bij Ondernemersplein.nl. Het ministerie van Economische Zaken nam het initiatief voor de digitale dienst. De Kamer van Koophandel is de uitvoerder en de beheerder van de portal. Naast CBS zijn onder meer de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangesloten bij Ondernemersplein.nl.

Behoefte van ondernemers

CBS voorziet Ondernemersplein.nl van relevante statistische informatie voor ondernemers, vertelt statistisch onderzoeker Bob Groot van CBS. Naast een aantal sociaaleconomische statistieken zijn de uitkomsten van de conjunctuurenquête COEN er te vinden. ‘De CBS-informatie is zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de ondernemer. Zo is het bijvoorbeeld heel eenvoudig om sociaaleconomische informatie te splitsen per regio en per branche. Een bakker die wil weten hoeveel andere bakkers zijn stad telt, kan dat op eenvoudige wijze uitzoeken.’

‘Een bakker die wil weten hoeveel andere bakkers zijn stad telt, kan dat op eenvoudige wijze uitzoeken’

Verbetering service

Groot geeft leiding aan de projectgroep binnen CBS die zich buigt over de inhoudelijke CBS-bijdragen aan het portal. Ook is hij namens CBS lid van de redactieraad van Ondernemersplein.nl. ‘We willen met de bestaande informatie zo waardevol mogelijk zijn. Dat verbetert niet alleen de service aan ondernemers. Als CBS vergroten wij hiermee ook ons bereik en komen we dichter bij de ondernemers. We hopen dat bedrijven, die niet altijd staan te springen om CBS-formulieren in te vullen, nu beter inzien hoe belangrijk hun deelname aan CBS-onderzoek is.’

Feedback

De CBS-informatie op het portal wordt stapsgewijs opgevoerd. Feedback van ondernemers is daarbij zeer welkom. Groot: ‘Ondernemersplein.nl is er namelijk voor en door ondernemers. Daarnaast gaat het ook over ondernemers. En voor die informatie is de expertise van CBS cruciaal.’